سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۴ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸
 
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
رادیو فردا و معانی خوب و بد
۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۴
رادیو فردا در خبری به بررسی کنترل اینترنت در آمریکا پرداخته است به گونه ای خبر رابیان کرده که خواننده را قانع کند این کار مفید است.
تبعیض رسانه ای برای ترمیم وجهه یک نژادپرست
۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۹
ترامپ در تعبیری نژادپرستانه مردم کشورهای آفریقایی را افرادی در چاه مستراح نامید و رسانه فارسی زبان این کشور کوشید تا آن را مخفی کند.
دروغ های پایان ناپذیر رادیو فردا
۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
حضرت آیه الله هاشمی شاهرودی در آلمان مداوا وسپس ترخیص شدند. رادیو فردا اما مانند یک انسان جاهل غارنشین با خود نشست و آسمان و ریسمان به هم بافید.
رادیو فردا و تبلیغ برای قدرت پوشالی آمریکا
۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۳
رادیوفردا چنان از اظهار نظر ترامپ در مورد پایبندبودن ایران به توافق هسته ای حرف میزند که گویا تمام جهان منتظر استماع نظر جناب ترامپ هستند.
رادیو فردا مجموعه ای از پارادوکس ها
۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۹
رادیو فردا باز هم به ماجرای زندانیان اغتشاشگر درایران پرداخت این بار با پرداختن به سخنان سردار باقری والبته تحریف کلام رئیس ستاد مشترک.
خفقان تنها عکس العمل رادیو فرداست در مقابل سخنرانی ها آسمانی رهبر آسمانی کشورمان
۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۳
ایران در روزهای اول زمستان امسال شاهد عربده کشی ها و افسارپاره کردن های برخی مفتخور و منافق بود که خساراتی مالی و معنوی وارد نمودند.
آمریکا و صهیونیزم در ایران مفتضح شدند
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۷
رادیو فردا که دایما مشغول تمجید و تعریف از سیاست ورزی های سران استکبار در منطقه بود نا خود آگاه اقرار کرد که ایران آبرویی برای مستکبرین در منطقه باقی نگذاشته است.
رادیو فردا شکست خود را در اغتشاشات اعلام کرد
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۲
اغتشاشات به رادیو فردا حیات تازه ای بخشید، همان کاری که برخی مسئولین قاصر یا مقصر و نیز جماعت جاهلی که با منافقین همراهی کردند آن را انجام دادند.
رادیو فردا دولت را نیز غتشاش گر خواند!
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۳
جای تعجب نیست که رادیو فردا سعی در تجزیه نیروهای داخلی را هیچگاه متوقف ننماید اما اینکه دولت را هم صدا با اغتشاشگران بنامد ظلم بزرگ رسانه ای واجحاف در حق مخاطبان خودش خواهد بود.
دخالت در امور همه کشورها حق آمریکاست
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۷
آمریکا در امور تک تک کشورهای جهان دخالت می کند و این به مساله ای روزمره تبدیل شده است اما ایران نه تنها در امور همسایگان، بلکه در امور خودش هم طبق فرموده آمریکا نباید دخالت کند!
اغتشاش بیسوادها
۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۵
اغتشاشات اخیر را عده ای آشوب طلب رقم زدند که به گفته وزارت کشور سطح سوادشان دیپلم هم نبود!
پای درس رسانه رادیو فردا!
۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۸
رادیو فردا که سوار برموج اغتشاشات اخیر در صدد انواع بهره برداریهای سیاسی است این بار از جلسه توجیهی مسئولان امنیتی کشور در مجلس برداشت های مغرضانه ای کرده است.
سانسور کشتار صدها هزار کودک در یمن
۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۲
رادیو فردا تظاهر می کند به دنبال رساندن آن دسته از اخباریست که در ایران اجازه نشر ندارند تا مخاطب را در جریان آزاد اطلاعات قرار دهد. با ابن وجود غیر از سرقت اخبار از خبرگزاریهای ایران و افزودن کمی خیالبافی به آن هنر دیگری ندارد.
رادیو فردا می خواهد با چند عکس مبهم مردم را به کام مرگ بکشاند
۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
رادیوی سازمان جاسوسی سیا، رادیو فردا، بسیارمی کوشد تا اثبات کند اغتشاشات ادامه دارد. به هرقیمتی.
بسیار دقیق تر بشنوید با رادیو فردا
۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۴
آشوبهایی تحت لفافه اعتراض اقتصادی به طور برنامه ریزی شده ای در سراسر کشور شروع شد و با هشیاری برخی معترضین، به سرعت صف اعتراض از اغتشاش جدا گردید، اما حال رادیو فردا تمام توانش را پای کار آورده تا نگدارد اغتشاش ها تمام شود.
پس از مقامات سازمان ملل، خود رادیو فردا هم در اخبارش تشکیک ایجاد کرد
۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۸
آبروی نداشته رادیو فردا در جریان اغتشاشات و با سانسور جمعیت میلیونی حامیان نظام و در مقابل پوشش تجمعات چند نفره و حتی یک نفره کاملا بر باد رفت!
رادیو فردا و تنفس مصنوعی به اغتشاشات
۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
همیشه علائم شکست برنامه های آمریکا مشخص است ... هر وقت این علائم تکرار شد یعنی آمریکا آخرین نفس هایش را می کشد.
سامان ملل هم رادیو فردا را دروغگو خواند
۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸
رادیو فردا برای نشست اضطرای سازمان ملل دندان تیز کرده بود و مدتها برای آن اخبار رنگاوارنگ تهیه می کرد.اما نتیجه آن شکستی خفت بار برای هم آمریکا و هم رادیو فردا بود.
رپرتاز آگهی رادیو فردا برای اغتشاش علیه ایران در افغانستان!
۱۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۶
رادیو فردا فکر می کند مخاطب در غار زندگی میکند. از تجمع یک نفر با خودش خبر تهیه می کند و هزاران نفر را نمی بیند.
رادیو دروغ، رادیو سانسور
۱۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۱
ساعت ششم برنامه ای به ظاهر زنده است که روزهای جمعه پخش می شود و اجرای آن با سردبیر رادیو فرداست یعنی نهایت توان علمی و سیاسی رادیو فردا!
 
محبوب ترين ها