رادیو دیروز - آخرين عناوين تابو :: نسخه کامل http://radiodirooz.com/show/taboo Tue, 20 Nov 2018 01:18:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط رادیو دیروز http://radiodirooz.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Tue, 20 Nov 2018 01:18:48 GMT تابو 60 وقتی خضرحیدری اعتقاد مردم ایران را به چالش می‌کشد http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28742/ برنامه تابو رادیو فردا که همواره ارزش های فرهنگی و دینی - اعتقادی مردم ایران را در برنامه هایش به چالش می کشد و با طرحی از قبل به تخریب آن می پردازد این بار سعی دارد تا بردگی را تجویز اسلام بداند و اسلام را دینی بداند که به این کار غیر بشری تشویق می کند که فهیمه خضر حیدری و دوکارشناس نمای این برنامه به بحث و گفتگو در این خصوص می پردازند. در کتاب تاریخ بردگی این گونه آمده است: اعراب که همواره مشغول جنگ و جدال و غارت و چپاول اموال یکدیگر بودند، زنان و مردان و کودکان قبیله مغلوب را اسیر و بنده کرده و آنها را در بازارهای متعدّد بنده فروشی که مهم ترین آن ها بازار عکاظ بود، به معرض خرید و فروش می گذاشتند. اسلام در راه مبارزه با برده داری ، فروش برده را یکی از منفورترین معاملات دانسته است در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) آمده است: (شرّ النّاس من باع النّاس) بدترین مردم کسی است که انسان ها را بفروشد اسلام برای اینکه برده داری را ریشه کن کند و از بین ببرد، نیاز به زمان داشت، چرا که اگر سنت غلطی در جامعه ای وارد شود، ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد و هر حرکت حساب نشده ، نتیجه ی معکوسی خواهد داشت. درست همانند انسانی که به یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماریش کاملا پیشرفت نموده است و یا شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد خود خو گرفته است، در اینگونه موارد، حتما باید از برنامه های زمان بندی شده استفاده کرد. اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می داد تا همه بردگان موجود در آن را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف می شدند زیرا آنها نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه خانه و لانه و وسیله ای برای ادامه ی زندگی . اگر در یک روز و یک ساعت معیّن، همه آزاد می شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه می شد و هم  ممکن بود نظم جامعه را مختل کند و این احتمال وجود داشت که محرومیّت به او فشار آورد و به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد. از این روست که باید تدریجاً آزاد می شدند و جذب جامعه می گشتند، نه جان خودشان به خطر می افتاد و نه امنیت جامعه را به خطر می انداختند و اسلام به طور صحیحی این برنامه حساب شده را تعقیب کرد. اسلام برای آزاد سازی بردگان در مدّت زمان طولانی، سه برنامه را طرح ریزی کرد: بستن سرچشمه های بردگی    گشودن دریچه آزادی            احیای شخصیت بردگان برنامه ی اول: بستن سرچشمه ی بردگی بردگی در طول تاریخ سرچشمه های فراوانی داشته که ما به سه مورد مهمّ اشاره می کنیم: 1- اسیران جنگی 2-  بدهکارانی که قدرت پرداخت بدهی خود را نداشتند. 3- زور و غلبه ( کشورهای زورمند نفرات خود را با انواع سلاح ها به ممالک عقب افتاده می فرستادند، و گروه گروه از آن ها را به عنوان برده، اسیر می کردند مثل برده گرفتن آفریقایی ها و فروختن آنها در بازارهای آسیا و اروپا ) در صدر اسلام جلوی تمام این مسائل گرفته شد. تنها در یک مورد اجازه برده گیری داده شد و آن در مورد اسیران جنگی بود که آنهم به این خاطر بود که در آن زمان زندان هایی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده ها و نگهداری به صورت برده نبود. بعدها که اوضاع تغییر کرد، حکم بردگی درباره اسیران تغییر یافته و آنها از طرّق مختلف ( مانند مَن و فداء ) آزاد می شدند. البته، در دوران به ظاهر اسارت آنها، نیز مسلمانان برخورد کاملا مناسبی با آنها داشتند، همچنان که قرآن مجید از کسانی که ایثار کردند و غذای خود را به اسیر دادند، تجلیل و احترام به عمل می آورد و می گوید: (و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً)  یعنی ابرار و نیکان غذای خود را با آنکه به آن علاقه و نیاز دارند به فقیر و یتیم و اسیر می دهند. ]]> تابو Sun, 18 Nov 2018 21:42:32 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28742/ تابو و موضوع بردگی در صدر اسلام http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28741/ برنامه تابو رادیو فردا که همواره ارزش های فرهنگی و دینی - اعتقادی مردم ایران را در برنامه هایش به چالش می کشد و با طرحی از قبل به تخریب آن می پردازد این بار سعی دارد تا بردگی را تجویز اسلام بداند و اسلام را دینی بداند که به این کار غیر بشری تشویق می کند که فهیمه خضر حیدری و دوکارشناس نمای این برنامه به بحث و گفتگو در این خصوص می پردازند. در کتاب تاریخ بردگی این گونه آمده است: اعراب که همواره مشغول جنگ و جدال و غارت و چپاول اموال یکدیگر بودند، زنان و مردان و کودکان قبیله مغلوب را اسیر و بنده کرده و آنها را در بازارهای متعدّد بنده فروشی که مهم ترین آن ها بازار عکاظ بود، به معرض خرید و فروش می گذاشتند. اسلام در راه مبارزه با برده داری ، فروش برده را یکی از منفورترین معاملات دانسته است در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) آمده است: (شرّ النّاس من باع النّاس) بدترین مردم کسی است که انسان ها را بفروشد اسلام برای اینکه برده داری را ریشه کن کند و از بین ببرد، نیاز به زمان داشت، چرا که اگر سنت غلطی در جامعه ای وارد شود، ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد و هر حرکت حساب نشده ، نتیجه ی معکوسی خواهد داشت. درست همانند انسانی که به یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماریش کاملا پیشرفت نموده است و یا شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد خود خو گرفته است، در اینگونه موارد، حتما باید از برنامه های زمان بندی شده استفاده کرد. اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می داد تا همه بردگان موجود در آن را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف می شدند زیرا آنها نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه خانه و لانه و وسیله ای برای ادامه ی زندگی . اگر در یک روز و یک ساعت معیّن، همه آزاد می شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه می شد و هم  ممکن بود نظم جامعه را مختل کند و این احتمال وجود داشت که محرومیّت به او فشار آورد و به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد.    از این روست که باید تدریجاً آزاد می شدند و جذب جامعه می گشتند، نه جان خودشان به خطر می افتاد و نه امنیت جامعه را به خطر می انداختند و اسلام به طور صحیحی این برنامه حساب شده را تعقیب کرد. اسلام برای آزاد سازی بردگان در مدّت زمان طولانی، سه برنامه را طرح ریزی کرد: بستن سرچشمه های بردگی    گشودن دریچه آزادی            احیای شخصیت بردگان برنامه ی اول: بستن سرچشمه ی بردگی بردگی در طول تاریخ سرچشمه های فراوانی داشته که ما به سه مورد مهمّ اشاره می کنیم: 1- اسیران جنگی 2-  بدهکارانی که قدرت پرداخت بدهی خود را نداشتند. 3- زور و غلبه ( کشورهای زورمند نفرات خود را با انواع سلاح ها به ممالک عقب افتاده می فرستادند، و گروه گروه از آن ها را به عنوان برده، اسیر می کردند مثل برده گرفتن آفریقایی ها و فروختن آنها در بازارهای آسیا و اروپا ) در صدر اسلام جلوی تمام این مسائل گرفته شد. تنها در یک مورد اجازه برده گیری داده شد و آن در مورد اسیران جنگی بود که آنهم به این خاطر بود که در آن زمان زندان هایی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده ها و نگهداری به صورت برده نبود. بعدها که اوضاع تغییر کرد، حکم بردگی درباره اسیران تغییر یافته و آنها از طرّق مختلف ( مانند مَن و فداء ) آزاد می شدند. البته، در دوران به ظاهر اسارت آنها، نیز مسلمانان برخورد کاملا مناسبی با آنها داشتند، همچنان که قرآن مجید از کسانی که ایثار کردند و غذای خود را به اسیر دادند، تجلیل و احترام به عمل می آورد و می گوید: (و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً)  یعنی ابرار و نیکان غذای خود را با آنکه به آن علاقه و نیاز دارند به فقیر و یتیم و اسیر می دهند.   ]]> تابو Sun, 18 Nov 2018 21:40:50 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28741/ تخریب زندگی ایرانی-اسلامی؛ بازهم پای خضرحیدری در میان است http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28657/ مدتهاست که رادیو فردا در برنامه اش با نام تابو سعی دارد به تخریب ارزش ها و اعتقادات مردم ایران که برگرفته از فرهنگ و دین اسلام می باشد بپردازد. تابوی رادیو فردا هر هفته به اجرای فهیمه خضرحیدری با طرح یک موضوع سعی دارد تا با تاثیر بر افکار مخاطبان به انحراف اخلاقی و فرهنگی آنان بپردازد. این برنامه بدون هیچ محدودیت و خط قرمزی به زیر سوال بردن مفاهیمی همچون خانواده و عقاید دینی می گرداند که در جدیدترین برنامه رابطه جنسی بعد از ازدواج موصوع تابوی فهیمه خضر حیدری می باشد. در این برنامه کارشناس نماهای این برنامه با ارائه استدلال های بی اساس و برمبنای فرهنگ فقیر غرب سعی دارد بنیان خانواده را تخریب کند. این برنامه با عادی خواندن روابط  زوجین طی سالها و نداشتن جذابیت پس از گذشت چندین سال زندگی به تبلیغ به عدم ازدواج و ترویج روابط موقت پرداخته است. درجای دیگری ازین برنامه قاضیان یکی از کارشناسان با بیان جذابیت جنسی افراد خارجی برای زوجین تلاش می کند تا به تعریف و عادی سازی روابط نامشروع مزدوجین بپردازد و آن را به نوعی موضوعی طبیعی جلوه دهد. اما وضعیت ایالات متحده در این ماجرا چگونه است؟ آیا ازدواج در این کشور به صورت رسمی مانع از روابط ناشورع بوده است؟ گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن طی پژوهشی دریافته اند، از میان رده های مختلف سنی زنان آمریکایی حدود 40 درصد از آنها هنگام وضع حمل، به صورت نامشروع باردار شده اند و رشد سریع تولدهای نامشروع طی 20 سال اخیر، بیشتر به زنان سفیدپوست با تحصیلات عالی دانشگاهی اختصاص دارد. روزنامه دیلی میل نوشت؛ هر چه به پیش می رویم آثار مخرب و ویرانگر تفکرات لیبرالیستی و سکولار بر جامعه غرب و به ویژه آمریکا بیشتر نمایان می شود، به طوری که روزانه بر تعداد و حجم اخباری که بر سقوط و فروپاشی اخلاقی در این جوامع صحه می گذارند، افزوده می شود. به گزارش خبرگزاری زنان، به تازگی یک گروه از محققان دانشگاه واشنگتن مطالبی را گردآوری کرده و در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده اند که ثابت می کند، بیش از 50 درصد کودکانی که توسط زنان زیر 30 سال آمریکایی متولد می شوند، نامشروع هستند. همچنین در بخشی از این پژوهش که از میان رده های مختلف سنی زنان صورت گرفته، مشخص شده است که حدود 40 درصد از آنها هنگام وضع حمل، دارای زندگی مشترک نبوده و در زمان مجردی دچار آن شده اند. این اطلاعات کاملا نشان می‌دهد که رشد سریع تولدهای نامشروع طی 20 سال اخیر، بیشتر به زنان سفیدپوست با تحصیلات عالی دانشگاهی اختصاص دارد، ضمن آنکه، دو سوم از کودکان نامشروع متولد شده در آمریکا، سن مادران‌شان هنگام تولد، زیر 30 سال بوده و این حاکی از آن است که عمده تولدها در سرتاسر آمریکا، نامشروع می‌باشد. این پژوهشگران معتقدند که ازدواج هم‌اکنون در آمریکا تبدیل به یک معامله تجملاتی گشته است. دیلی میل در ادامه با اشاره به رواج رابطه های نامشروع و علل شیوع آن افزود: «درباره کاهش ازدواج و تشکیل خانواده، دلائل مختلفی از سوی تحلیل‌گران مطرح شده است، عده‌ای معتقدند با درآمد کم مردم، تعداد مردان آماده برای ازدواج کاهش پیدا کرده است. دیگرانی هم معتقدند که انقلاب جنسی، انگیزه برای ازدواج را کاهش داده است.» ]]> تابو Tue, 06 Nov 2018 21:18:25 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28657/ تابو و هدف قراردادن بنیان خانواده های ایرانی http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28656/ مدتهاست که رادیو فردا در برنامه اش با نام تابو سعی دارد به تخریب ارزش ها و اعتقادات مردم ایران که برگرفته از فرهنگ و دین اسلام می باشد بپردازد. تابوی رادیو فردا هر هفته به اجرای فهیمه خضرحیدری با طرح یک موضوع سعی دارد تا با تاثیر بر افکار مخاطبان به انحراف اخلاقی و فرهنگی آنان بپردازد. این برنامه بدون هیچ محدودیت و خط قرمزی به زیر سوال بردن مفاهیمی همچون خانواده و عقاید دینی می گرداند که در جدیدترین برنامه رابطه جنسی بعد از ازدواج موصوع تابوی فهیمه خضر حیدری می باشد. در این برنامه کارشناس نماهای این برنامه با ارائه استدلال های بی اساس و برمبنای فرهنگ فقیر غرب سعی دارد بنیان خانواده را تخریب کند. این برنامه با عادی خواندن روابط  زوجین طی سالها و نداشتن جذابیت پس از گذشت چندین سال زندگی به تبلیغ به عدم ازدواج و ترویج روابط موقت پرداخته است.    درجای دیگری ازین برنامه قاضیان یکی از کارشناسان با بیان جذابیت جنسی افراد خارجی برای زوجین تلاش می کند تا به تعریف و عادی سازی روابط نامشروع مزدوجین بپردازد و آن را به نوعی موضوعی طبیعی جلوه دهد. اما وضعیت ایالات متحده در این ماجرا چگونه است؟ آیا ازدواج در این کشور به صورت رسمی مانع از روابط ناشورع بوده است؟ گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن طی پژوهشی دریافته اند، از میان رده های مختلف سنی زنان آمریکایی حدود 40 درصد از آنها هنگام وضع حمل، به صورت نامشروع باردار شده اند و رشد سریع تولدهای نامشروع طی 20 سال اخیر، بیشتر به زنان سفیدپوست با تحصیلات عالی دانشگاهی اختصاص دارد. روزنامه دیلی میل نوشت؛ هر چه به پیش می رویم آثار مخرب و ویرانگر تفکرات لیبرالیستی و سکولار بر جامعه غرب و به ویژه آمریکا بیشتر نمایان می شود، به طوری که روزانه بر تعداد و حجم اخباری که بر سقوط و فروپاشی اخلاقی در این جوامع صحه می گذارند، افزوده می شود. به گزارش خبرگزاری زنان، به تازگی یک گروه از محققان دانشگاه واشنگتن مطالبی را گردآوری کرده و در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده اند که ثابت می کند، بیش از 50 درصد کودکانی که توسط زنان زیر 30 سال آمریکایی متولد می شوند، نامشروع هستند. همچنین در بخشی از این پژوهش که از میان رده های مختلف سنی زنان صورت گرفته، مشخص شده است که حدود 40 درصد از آنها هنگام وضع حمل، دارای زندگی مشترک نبوده و در زمان مجردی دچار آن شده اند. این اطلاعات کاملا نشان می‌دهد که رشد سریع تولدهای نامشروع طی 20 سال اخیر، بیشتر به زنان سفیدپوست با تحصیلات عالی دانشگاهی اختصاص دارد، ضمن آنکه، دو سوم از کودکان نامشروع متولد شده در آمریکا، سن مادران‌شان هنگام تولد، زیر 30 سال بوده و این حاکی از آن است که عمده تولدها در سرتاسر آمریکا، نامشروع می‌باشد. این پژوهشگران معتقدند که ازدواج هم‌اکنون در آمریکا تبدیل به یک معامله تجملاتی گشته است. دیلی میل در ادامه با اشاره به رواج رابطه های نامشروع و علل شیوع آن افزود: «درباره کاهش ازدواج و تشکیل خانواده، دلائل مختلفی از سوی تحلیل‌گران مطرح شده است، عده‌ای معتقدند با درآمد کم مردم، تعداد مردان آماده برای ازدواج کاهش پیدا کرده است. دیگرانی هم معتقدند که انقلاب جنسی، انگیزه برای ازدواج را کاهش داده است.» ]]> تابو Tue, 06 Nov 2018 21:16:44 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28656/ رادیوفردا: "تحریم علیه جمهوری اسلامی است، نه ایران"! http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28544/ اگر در آرشیو اخبار رسانه دولتی آمریکا جستجو کنیم می بینیم که مدت زیادی  از زمانی که این رسانه سعی می کرد حکومت ایران را به دلیل عدم مذاکره با آمریکا به عدم تمایل جمهوری اسلامی برای حذف تحریم ها علیه مردم و بهبود شرایط جامعه متهم کند  نمیگذرد، موضوعی که در بیانی بهتر نشان می داد این رسانه در اینکه تحریم مردم را هدف قرار می دهد شک و شبهه ای ندارد. اما حال پس از گذشت زمان و پایان آن همه بوق و کرنا این رسانه در سری جدید تحریم ها علیه ایران که در شدیدترین حالت خود قرار دارد سعی می کند تحریم را علیه جمهوری اسلامی بداند نه علیه ملت ایران! موضوعی که حتی اگر از تحیم های غذایی و دارویی هم گذر کنیم، اینکه خرید نفت یک کشور تحریم شود این خود باعث فشار بر معیشت مردم و در واقع فشار بر همه کشور خواهد شد. تابوی فهیمه خضر حیدری که همیشه موضوعات ارزشی و اعتقادی را در برنامه اش به چالش میکشید حال این بار می خواهد تحریم را به نفع مردم ایران نشان دهد و اعمال تحریم را لطف ایالات متحده تفسیر کند. اگر به ساختار تحریم ها در سالهای اخیر نگاه کنیم  یک دسته از تحریم‌هایی که پیش از برجام شهروندان ایران را هدف قرار داده بود، تحریم‌های دارویی بود؛ تحریم که نه ساختار‌های حکومتی که حیات مردم را هدف گرفته بود. با اینکه حق سلامت به‌عنوان یک حق اجتماعی در «اساسنامه‌ی سازمان بهداشت جهانی» و «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» ذکر شده است و تحریم دارویی نیز نقض اعلامیه حقوق بشر به حساب می‌آید اما آمریکا با وقاحت تمام چندین بار آن را علیه مردم ایران اعمال کرد.   اما اگر تحریم های دارویی و غذایی به طور مستقیم را کنار بگذاریم ، اینکه مراوده مالی با ایران یکی از موارد صریح تحریم‌ها به حساب می‌آمد باعث شد، هیچ بانکی حاضر به نقل و انتقال پول به داخل ایران نباشد. همین امر باعث می‌شد ایران دیگر مقصد واردات دارو یا مواد اولیه دارویی نشود و تحریم دارویی نانوشته‌ای به وجود بیاید. این مساله بیش‌تر از آنکه ساختار‌های حاکمیتی را نشانه بگیرد مردم را هدف قرار گرفته بود. با شدت گرفتن تحریم‌ها و مصرف شدن ذخایر دارویی کشور، در سال ۹۰ کمبود‌ها جدی شد. این کمبود‌ها در مورد بیماری‌های خاص و ازجمله سرطان، اثرگذارتر بود.   به عنوان نمونه آبان‌ماه ۹۱ یک نوجوان ۱۵ ساله دزفولی به نام منوچهر اسماعیلی لیوسی که مبتلا به بیماری هموفیلی بود، بر اثر عدم‌دسترسی به دارو از دنیا رفت. احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در این‌باره گفت: متأسفانه در حال حاضر سطح دسترسی بیماران هموفیلی به داروهایشان کاهش اساسی یافته است و عملا با کمبود‌های دارویی موجود، بیمار نمی‌تواند در منزل خود دارو نگهداری کرده و در مواقع خطر از آن استفاده کند. کار به جایی رسید که شخصیت‌های مختلف سیاسی، ادبی، هنری و پزشکی به بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل نامه نوشتند و به تحریم دارویی اعتراض کردند.   در بخشی از این نامه آمده بود: «جناب آقای بان کی مون، ما می‌دانیم در هیچ سندی، سطری هم درباره تحریم دارویی نوشته نشده، اما به اذعان نماینده‌های پارلمان اروپا، تحریم بانک‌های ایران و عدم‌امکان مبادله پول، ورود دارو به ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من، تاوان آن را می‌دهند.» تحریم دارو‌ها خود به خود تقسیم بندی بیماران دارا و ندار را پررنگ‌تر کرده بود. مثلا بیماری که در خارج از کشور بستگانی داشت می‌توانست به دریافت دارو از طریق مسافر دسترسی پیدا کند. استفاده از دارو‌های از رده خارج شده یا همان تاریخ‌گذشته نیز راهی خطرناک بود. برای مابقی بیماران هم راه‌های اندکی وجود داشت؛ استفاده از دارو‌های ساخت وطن یکی از این راه‌ها بود. ]]> تابو Wed, 24 Oct 2018 19:17:39 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28544/ رادیوفردا تحریم را به نفع مردم ایران می داند! http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28543/ اگر در آرشیو اخبار رسانه دولتی آمریکا جستجو کنیم می بینیم که مدت زیادی  از زمانی که این رسانه سعی می کرد حکومت ایران را به دلیل عدم مذاکره با آمریکا به عدم تمایل جمهوری اسلامی برای حذف تحریم ها علیه مردم و بهبود شرایط جامعه متهم کند نمیگذرد، موضوعی که در بیانی بهتر نشان می داد این رسانه در اینکه تحریم مردم را هدف قرار می دهد شک و شبهه ای ندارد. اما حال پس از گذشت زمان و پایان آن همه بوق و کرنا این رسانه در سری جدید تحریم ها علیه ایران که در شدیدترین حالت خود قرار دارد سعی می کند تحریم را علیه جمهوری اسلامی بداند نه علیه ملت ایران! موضوعی که حتی اگر از تحیم های غذایی و دارویی هم گذر کنیم، اینکه خرید نفت یک کشور تحریم شود این خود باعث فشار بر معیشت مردم و در واقع فشار بر همه کشور خواهد شد. تابوی فهیمه خضر حیدری که همیشه موضوعات ارزشی و اعتقادی را در برنامه اش به چالش میکشید حال این بار می خواهد تحریم را به نفع مردم ایران نشان دهد و اعمال تحریم را لطف ایالات متحده تفسیر کند. اگر به ساختار تحریم ها در سالهای اخیر نگاه کنیم  یک دسته از تحریم‌هایی که پیش از برجام شهروندان ایران را هدف قرار داده بود، تحریم‌های دارویی بود؛ تحریم که نه ساختار‌های حکومتی که حیات مردم را هدف گرفته بود. با اینکه حق سلامت به‌عنوان یک حق اجتماعی در «اساسنامه‌ی سازمان بهداشت جهانی» و «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» ذکر شده است و تحریم دارویی نیز نقض اعلامیه حقوق بشر به حساب می‌آید اما آمریکا با وقاحت تمام چندین بار آن را علیه مردم ایران اعمال کرد.      اما اگر تحریم های دارویی و غذایی به طور مستقیم را کنار بگذاریم ، اینکه مراوده مالی با ایران یکی از موارد صریح تحریم‌ها به حساب می‌آمد باعث شد، هیچ بانکی حاضر به نقل و انتقال پول به داخل ایران نباشد. همین امر باعث می‌شد ایران دیگر مقصد واردات دارو یا مواد اولیه دارویی نشود و تحریم دارویی نانوشته‌ای به وجود بیاید. این مساله بیش‌تر از آنکه ساختار‌های حاکمیتی را نشانه بگیرد مردم را هدف قرار گرفته بود. با شدت گرفتن تحریم‌ها و مصرف شدن ذخایر دارویی کشور، در سال ۹۰ کمبود‌ها جدی شد. این کمبود‌ها در مورد بیماری‌های خاص و ازجمله سرطان، اثرگذارتر بود.   به عنوان نمونه آبان‌ماه ۹۱ یک نوجوان ۱۵ ساله دزفولی به نام منوچهر اسماعیلی لیوسی که مبتلا به بیماری هموفیلی بود، بر اثر عدم‌دسترسی به دارو از دنیا رفت. احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در این‌باره گفت: متأسفانه در حال حاضر سطح دسترسی بیماران هموفیلی به داروهایشان کاهش اساسی یافته است و عملا با کمبود‌های دارویی موجود، بیمار نمی‌تواند در منزل خود دارو نگهداری کرده و در مواقع خطر از آن استفاده کند. کار به جایی رسید که شخصیت‌های مختلف سیاسی، ادبی، هنری و پزشکی به بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل نامه نوشتند و به تحریم دارویی اعتراض کردند.   در بخشی از این نامه آمده بود: «جناب آقای بان کی مون، ما می‌دانیم در هیچ سندی، سطری هم درباره تحریم دارویی نوشته نشده، اما به اذعان نماینده‌های پارلمان اروپا، تحریم بانک‌های ایران و عدم‌امکان مبادله پول، ورود دارو به ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من، تاوان آن را می‌دهند.» تحریم دارو‌ها خود به خود تقسیم بندی بیماران دارا و ندار را پررنگ‌تر کرده بود. مثلا بیماری که در خارج از کشور بستگانی داشت می‌توانست به دریافت دارو از طریق مسافر دسترسی پیدا کند. استفاده از دارو‌های از رده خارج شده یا همان تاریخ‌گذشته نیز راهی خطرناک بود. برای مابقی بیماران هم راه‌های اندکی وجود داشت؛ استفاده از دارو‌های ساخت وطن یکی از این راه‌ها بود. ]]> تابو Wed, 24 Oct 2018 19:15:40 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28543/ تابو همچنان مسائل اعتقادی را نشانه می‌رود http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28433/ تلاش های گسترده کاخ سفید نشینان برای تاثیر گذاری بر اقشار مختلف مردم در کشورهایی نظیر ایران همچنان ادامه دارد. رادیو فردا که یکی از این ابزار ها برای تخریب باورها و ارزش های فرهنگی اعتقادی مردم ایران است بار دیگردر برنامه تابو یک مسئله اعتقادی را مورد بحث قرار داده و به تخریب آن می پردازد. موضوع نذری و نذری دادن که در فرهنگ اسلامی در ماه محرم بسیار برجسته است باعث شده تا فهمیه خضر حیدری، مجری تابوی رادیو فردا به گفتگو با کارشناس هایش بنشیند. البته بررسی این امر توسط عده ای بی سواد و وابسته به غرب فقط جنبه نمایشی دارد و با سناریوی از پیش تعیین شده در مسیر تخریب باور های مردم ایران پیش می رود. اما در پاسخ به صحبت های مطرح شده در این برنامه رادیو دیروز به مفهوم و جایگاه این امر در زندگی ایرانیان و مسلمانان می پردازد. مردم ایران هر ساله با برپا کردن هیئتها و تکیه ها، عزاداریهای آیینی زیادی دارند و با پخش نذری میان مردم، سنت شریک شدن در نذری همدیگر را جدای از بیشتر کردن خلوص نیت آن، یک فرآیند اجتماعی و نشانه یک کار گروهی می کنند. نذری و نذری دادن تداعی کننده ارزشهای اجتماعی نظیر برابری، تعاون، اتحاد، نظم، تعادل و توازن است؛ همکاری مردان و زنان برای نذری دادن و در کنار هم بودن آنها هنگام طبخ نذری، نشانه مساوات و برابری نسبی زنان و مردان در عرصه زندگی است. مراسم نذری دادن مجموعه ای از ارزشهای انسانی و اسلامی است که در کنار همیاری و دوستی مردم، نشان دهنده فرهنگ، آداب و رسوم و عقاید و سنتهای ماست. این گونه مراسم نذری، نشان از عواطف و خلقیات و در معنایی کامل، هویت انسانی مردم دارد و از ویژگیهای شاخصی است که در فرهنگ و رسوم همه مردم به چشم می آید تا جایگاه اعتقادات و باورهای مذهبی در بسیاری از آداب و رسوم آنان را به نمایش بگذارد. نذر در همه ادیان یکتاپرست الهی وجود دارد و مورد توجه بوده است؛ به طور مثال عمران نبی نذر می کند که دخترش خادم عبادتگاه شود. شاید بتوان نذرها را وسیله ای برای وحدت مسلمانان در ابتدای امر و سپس وحدت یکتاپرستان و کفرستیزان قرار داد؛ این اتفاق تا حدود زیادی در سالهای اخیر در داخل کشور و نیز خارج از مرزها بین مسلمانان رخ داده است. برخی از ارامنه و زرتشتیان به حضرت ابوالفضل(ع) و اباعبدالله الحسین(ع) ارادت ویژه ای دارند و هر ساله از قند و چای هیئتهای مسلمان تا چند رأس گوسفند نذر می کنند. ارامنه اصفهان و دیگر شهرهای ارمنی نشین نیز نقشی ارزنده در این عزاداریها و نذورات دارند که نشان از بزرگی و کرامت شهدای مظلوم واقعه کربلا و روز عاشوراست. زرتشتیان تهران و یزد و چند نقطه دیگر کشور نیز مشارکت جدی و عاشقانه ای در نذورات و عزاداریهای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) دارند. ]]> تابو Fri, 12 Oct 2018 20:19:44 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28433/ تابو و تخریب اعتقاد شیعیان http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28432/ تلاش های گسترده کاخ سفید نشینان برای تاثیر گذاری بر اقشار مختلف مردم در کشورهایی نظیر ایران همچنان ادامه دارد. رادیو فردا که یکی از این ابزار ها برای تخریب باورها و ارزش های فرهنگی اعتقادی مردم ایران است بار دیگردر برنامه تابو یک مسئله اعتقادی را مورد بحث قرار داده و به تخریب آن می پردازد. موضوع نذری و نذری دادن که در فرهنگ اسلامی در ماه محرم بسیار برجسته است باعث شده تا فهمیه خضر حیدری، مجری تابوی رادیو فردا به گفتگو با کارشناس هایش بنشیند. البته بررسی این امر توسط عده ای بی سواد و وابسته به غرب فقط جنبه نمایشی دارد و با سناریوی از پیش تعیین شده در مسیر تخریب باور های مردم ایران پیش می رود. اما در پاسخ به صحبت های مطرح شده در این برنامه رادیو دیروز به مفهوم و جایگاه این امر در زندگی ایرانیان و مسلمانان می پردازد.    مردم ایران هر ساله با برپا کردن هیئتها و تکیه ها، عزاداریهای آیینی زیادی دارند و با پخش نذری میان مردم، سنت شریک شدن در نذری همدیگر را جدای از بیشتر کردن خلوص نیت آن، یک فرآیند اجتماعی و نشانه یک کار گروهی می کنند. نذری و نذری دادن تداعی کننده ارزشهای اجتماعی نظیر برابری، تعاون، اتحاد، نظم، تعادل و توازن است؛ همکاری مردان و زنان برای نذری دادن و در کنار هم بودن آنها هنگام طبخ نذری، نشانه مساوات و برابری نسبی زنان و مردان در عرصه زندگی است. مراسم نذری دادن مجموعه ای از ارزشهای انسانی و اسلامی است که در کنار همیاری و دوستی مردم، نشان دهنده فرهنگ، آداب و رسوم و عقاید و سنتهای ماست. این گونه مراسم نذری، نشان از عواطف و خلقیات و در معنایی کامل، هویت انسانی مردم دارد و از ویژگیهای شاخصی است که در فرهنگ و رسوم همه مردم به چشم می آید تا جایگاه اعتقادات و باورهای مذهبی در بسیاری از آداب و رسوم آنان را به نمایش بگذارد. نذر در همه ادیان یکتاپرست الهی وجود دارد و مورد توجه بوده است؛ به طور مثال عمران نبی نذر می کند که دخترش خادم عبادتگاه شود. شاید بتوان نذرها را وسیله ای برای وحدت مسلمانان در ابتدای امر و سپس وحدت یکتاپرستان و کفرستیزان قرار داد؛ این اتفاق تا حدود زیادی در سالهای اخیر در داخل کشور و نیز خارج از مرزها بین مسلمانان رخ داده است. برخی از ارامنه و زرتشتیان به حضرت ابوالفضل(ع) و اباعبدالله الحسین(ع) ارادت ویژه ای دارند و هر ساله از قند و چای هیئتهای مسلمان تا چند رأس گوسفند نذر می کنند. ارامنه اصفهان و دیگر شهرهای ارمنی نشین نیز نقشی ارزنده در این عزاداریها و نذورات دارند که نشان از بزرگی و کرامت شهدای مظلوم واقعه کربلا و روز عاشوراست. زرتشتیان تهران و یزد و چند نقطه دیگر کشور نیز مشارکت جدی و عاشقانه ای در نذورات و عزاداریهای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(ع) دارند. ]]> تابو Fri, 12 Oct 2018 20:17:51 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28432/ تابو به دنبال جایگزین برای جمهوری اسلامی است http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28344/ در حالی که بسیاری از سیاست مداران آمریکایی در صحبت هایشان به صورت علنی خواستار تغیر رژیم در ایران نیستند و خود را مخالف آن بعضا معرفی می کنن اما فعالیت های نرم رسانه ای آن ها به شدت نقض آن را نشان می دهد. با نگاهی به همه رسانه های وابسته به دولت های خاصم غربی می شود به راحتی به این امر پی برد. رادیو دیروز که به صورت اختصاصی فعالیت های رادیو فردا را زیر ذربین دارد شواهد بسیاری از تمایل حامیان و اربابان آمریکایی و اسرائیلی رادیو فردا به تغییر رژیم در ایران در دست دارد. یافتن مدرک برای این امر کار بسیار ساده ایست از طنز های فرشید منافی و کامبیز حسینی تا دیگر برنامه ها به خوبی این موضوع بازگو می شود جایی که اخیرا پارادوکس رادیو فردا با سرتیتر آخوندا فردا ساعت 10 میرن منتشر شده و این برنامه تماما بر تغییر رژیم در ایران متمرکز شده. اما تابو دیگر برنامه رادیو فردا که ارزش های فرهنگی و مذهبی را زیر سوال می‌برد اینبار به موضوع تغییر رژیم پرداخته و پرسش این رسانه برای پیدا کردن جایگزین برای جمهوری اسلامی است. اینکه در رسانه های آمریکایی ها تلاش می کنند خود را طرفدار ملت ایران نشان دهند تماما باری رسانه ایست زیرا تحریم های گسترده بر علیه مردم است و در این جا هم اینکه می گویند قصد مذاکره با ایران را دارند و تغییر رژیم را نمی پسندند دروغ محظ است زیرا خرج های میلیون دلاریشان در رسانه نماهای مصنوعیشان تماما این اهداف را دنبال می کنند که رادیو دیروز بزودی اهداف پشت پرده بیشتری را ازین رسانه نما افشا خواهد کرد. ]]> تابو Tue, 02 Oct 2018 11:05:53 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28344/ تابو و موضوع تغییر رژیم! http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28343/ در حالی که بسیاری از سیاست مداران آمریکایی در صحبت هایشان به صورت علنی خواستار تغیر رژیم در ایران نیستند و خود را مخالف آن بعضا معرفی می کنن اما فعالیت های نرم رسانه ای آن ها به شدت نقض آن را نشان می دهد. با نگاهی به همه رسانه های وابسته به دولت های خاصم غربی می شود به راحتی به این امر پی برد. رادیو دیروز که به صورت اختصاصی فعالیت های رادیو فردا را زیر ذربین دارد شواهد بسیاری از تمایل حامیان و اربابان آمریکایی و اسرائیلی رادیو فردا به تغییر رژیم در ایران در دست دارد.      یافتن مدرک برای این امر کار بسیار ساده ایست از طنز های فرشید منافی و کامبیز حسینی تا دیگر برنامه ها به خوبی این موضوع بازگو می شود جایی که اخیرا پارادوکس رادیو فردا با سرتیتر آخوندا فردا ساعت 10 میرن منتشر شده و این برنامه تماما بر تغییر رژیم در ایران متمرکز شده. اما تابو دیگر برنامه رادیو فردا که ارزش های فرهنگی و مذهبی را زیر سوال می‌برد اینبار به موضوع تغییر رژیم پرداخته و پرسش این رسانه برای پیدا کردن جایگزین برای جمهوری اسلامی است. اینکه در رسانه های آمریکایی ها تلاش می کنند خود را طرفدار ملت ایران نشان دهند تماما باری رسانه ایست زیرا تحریم های گسترده بر علیه مردم است و در این جا هم اینکه می گویند قصد مذاکره با ایران را دارند و تغییر رژیم را نمی پسندند دروغ محظ است زیرا خرج های میلیون دلاریشان در رسانه نماهای مصنوعیشان تماما این اهداف را دنبال می کنند که رادیو دیروز بزودی اهداف پشت پرده بیشتری را ازین رسانه نما افشا خواهد کرد. ]]> تابو Tue, 02 Oct 2018 11:04:05 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28343/