رادیو دیروز - آخرين عناوين دریچه :: نسخه کامل http://radiodirooz.com/show/daricheh Fri, 23 Mar 2018 11:33:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط رادیو دیروز http://radiodirooz.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Fri, 23 Mar 2018 11:33:14 GMT دریچه 60 رادیوفردا خواهان آزادی طاهری شد! http://radiodirooz.com/fa/doc/news/26309/ رسانه نمای رادیو فردا که تلاش های بسیاری را برای مظلوم نمایی محمد علی طاهری انجام داده است اینبار دیگر جسارت را به اوج خودرساند. طاهری که رئیس فرقه ای انحرافی با نام عرفان حلقه می باشد پس از محکومیت به اعدام در دادگاه تجدید نظر به حبس محکوم شد که رادیو فردا در این خصوص هم با اعتراض پرداخت که گویا انتظار آزادی این منحرف اعتقادی را داشته است. عرفان حلقه فرقه ای انحرافی و شیطانی است که با تعالیمی ضد اسلامی توسط این شخص و دیگر پیروان این فرقه حمایت می شود که رسانه ی وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا همچون بهائیت و این روزهای فرقه کاظمینی تلاش می کند تا با استفاده ازین انحرافات اعتقادی عده ای اندک بر طبل نبود آزادی عقیده بکوبد اگرچه این فرقه ها با طرح قبلی و دیدگاه های بعضا ضد اسلامی  و ایرانی برای ضربه به مسلمانان و جمهوری اسلامی با تاکتیک و برنامه ای از پیش تعیین شده بوجود آمده اند که حامیانی همچون اسزائیل آمریکا و انگلیس را دارا می باشند.   ]]> دریچه Thu, 15 Mar 2018 19:23:46 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/26309/ اعتراض رادیوفردا به حکم حبس محمدعلی طاهری http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/26308/ رسانه نمای رادیو فردا که تلاش های بسیاری را برای مظلوم نمایی محمد علی طاهری انجام داده است اینبار دیگر جسارت را به اوج خودرساند. طاهری که رئیس فرقه ای انحرافی با نام عرفان حلقه می باشد پس از محکومیت به اعدام در دادگاه تجدید نظر به حبس محکوم شد که رادیو فردا در این خصوص هم با اعتراض پرداخت که گویا انتظار آزادی این منحرف اعتقادی را داشته است. عرفان حلقه فرقه ای انحرافی و شیطانی است که با تعالیمی ضد اسلامی توسط این شخص و دیگر پیروان این فرقه حمایت می شود که رسانه ی وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا همچون بهائیت و این روزهای فرقه کاظمینی تلاش می کند تا با استفاده ازین انحرافات اعتقادی عده ای اندک بر طبل نبود آزادی عقیده بکوبد اگرچه این فرقه ها با طرح قبلی و دیدگاه های بعضا ضد اسلامی  و ایرانی برای ضربه به مسلمانان و جمهوری اسلامی با تاکتیک و برنامه ای از پیش تعیین شده بوجود آمده اند که حامیانی همچون اسزائیل آمریکا و انگلیس را دارا می باشند.       ]]> دریچه Thu, 15 Mar 2018 19:19:41 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/26308/ دریچه به موضوع بازداشت زنان خیابان انقلاب می پردازد http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25974/ رادیو فردا که مدتهاست با اختصاص یکی از برنامه هایش با نام دریچه برای رصد اخبار حقوق بشری و یا به بیانی بهتر ساخت و نشر اخبار ساختگی جهت مظلوم نمایی برای مجرمان امنیتی و جاسوسان، در مسیر هدف خود یعنی تخریب جمهوری اسلامی قدم برمی دارد. رادیوفردا در برنامه ی این هفته دریچه خود به مثابه هفته های قبل به بیان جملات و اخبار سریالی و تکراری از اعتصاب غذا و یا حکم مجازات مجرمان  پرداخته است. فهیمه خضر حیدری مجری برنامه ی دریچه رادیوفردا در موارد متعددی به دفاع از مجرمان و جاسوسان می پردازد و این کاملا طبیعی است زیرا رسانه ای که توسط کنگره آمریکا حمایت مالی می شود و عواملش جیره خوار دشمنان نظام جمهوری اسلامی میباشند، همواره باید در مسیر آنان و اهداف آنان قدم بگذارد و این طبیعی است که  هر قانون ستیز و قانون گریز و یا جاسوس در ایران نیز مطابق اهداف و فرمان آنان فعالیت می کند و مظلوم نمایی و نگرانی را برای اربابان رسانه نمای رادیوفردا می بایست به همراه داشته باشد. اگرچه نقض کامل حقوق توسط مدعیان حقوق بشر در جهان انقدر واضح بنظر میرسد که چنین اخبار ساختگی برای دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عموم هیچ ثمره و نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت. البته اتفاقات چند وقت اخیر و اعتراضات و اغتشاشات دی ماه باعث شده این رسانه و دیگر رسانه های معاند همچنان اخبار خود را برای دفاع از هنجار شکنان و نیز اغتشاشگران  اختصاص دهند. ]]> دریچه Sun, 11 Feb 2018 07:52:41 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25974/ حمایت از مجرمان، حرکت قابل پیش بینی رادیوفردا http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25973/ رادیو فردا که مدتهاست با اختصاص یکی از برنامه هایش با نام دریچه برای رصد اخبار حقوق بشری و یا به بیانی بهتر ساخت و نشر اخبار ساختگی جهت مظلوم نمایی برای مجرمان امنیتی و جاسوسان، در مسیر هدف خود یعنی تخریب جمهوری اسلامی قدم برمی دارد. رادیوفردا در برنامه ی این هفته دریچه خود به مثابه هفته های قبل به بیان جملات و اخبار سریالی و تکراری از اعتصاب غذا و یا حکم مجازات مجرمان  پرداخته است.    فهیمه خضر حیدری مجری برنامه ی دریچه رادیوفردا در موارد متعددی به دفاع از مجرمان و جاسوسان می پردازد و این کاملا طبیعی است زیرا رسانه ای که توسط کنگره آمریکا حمایت مالی می شود و عواملش جیره خوار دشمنان نظام جمهوری اسلامی میباشند، همواره باید در مسیر آنان و اهداف آنان قدم بگذارد و این طبیعی است که  هر قانون ستیز و قانون گریز و یا جاسوس در ایران نیز مطابق اهداف و فرمان آنان فعالیت می کند و مظلوم نمایی و نگرانی را برای اربابان رسانه نمای رادیوفردا می بایست به همراه داشته باشد. اگرچه نقض کامل حقوق توسط مدعیان حقوق بشر در جهان انقدر واضح بنظر میرسد که چنین اخبار ساختگی برای دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عموم هیچ ثمره و نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت. البته اتفاقات چند وقت اخیر و اعتراضات و اغتشاشات دی ماه باعث شده این رسانه و دیگر رسانه های معاند همچنان اخبار خود را برای دفاع از هنجار شکنان و نیز اغتشاشگران  اختصاص دهند. ]]> دریچه Sun, 11 Feb 2018 07:49:29 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25973/ وحشت زدگی رادیوفردا از اعتراف! http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25864/ رادیو فردا که یکی از رسالت های رسانه ای اش ترویج پروپاگانداهای خبری بوده است، همواره سعی داشته تا از وضعیت مجرمان و خاطیان استفاده ابزاری کند. برهمین اساس این رسانه با ترس از پخش اعترافات مجرمان از تلوزیون و دسترسی مردم به آن به واکنش به آن می پردازد. استفاده از قسمتی از یک جامعه در جهت تخریب سیاست ها و قوانین حاکم بر جامعه همواره در دستور کار رادیوفردا بوده است. زندانیان و مجرمان که شامل جاسوسان امنیتی، خاطیان از قانون و هنجارشکن ها می باشند همواره تحت لوای رسانه های بیگانه بوده اند. رادیو فردا در این خصوص با برنامه دریچه به صورت همیشگی و هفتگی به این موضوع می پردازد اگرچه برنامه هایی دیگر همچون دیدگاه ها به اجرای فرین عاصمی و نیز صدایی دیگر به اجرای خضرحیدری و حتی اخبار روزانه این رسانه به این موضوع می پردازند. این مظلوم نمایی های بی اساس جایی می تواند جامه دروغ خود را ازدست بدهد که اعترافاتی ازین خاطیان در دسترس عموم قرار بگیرد تا مردم نیز با اصل ماجرا آشنا شوند نه با تحیلل های دروغ رسانه های معاند وابسته به غرب بنابراین دلیل وحشت این رسانه ها ترس از نمایان شدن واقعیت و حقیقت است که با بهانه هایی سعی می کنند برای آن دلایل غیرموجه بیاورند. ]]> دریچه Mon, 29 Jan 2018 17:12:35 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25864/ رادیوفردا و ترس از اعتراف مجرمان http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25863/ رادیو فردا که یکی از رسالت های رسانه ای اش ترویج پروپاگانداهای خبری بوده است، همواره سعی داشته تا از وضعیت مجرمان و خاطیان استفاده ابزاری کند. برهمین اساس این رسانه با ترس از پخش اعترافات مجرمان از تلوزیون و دسترسی مردم به آن به واکنش به آن می پردازد. استفاده از قسمتی از یک جامعه در جهت تخریب سیاست ها و قوانین حاکم بر جامعه همواره در دستور کار رادیوفردا بوده است. زندانیان و مجرمان که شامل جاسوسان امنیتی، خاطیان از قانون و هنجارشکن ها می باشند همواره تحت لوای رسانه های بیگانه بوده اند. رادیو فردا در این خصوص با برنامه دریچه به صورت همیشگی و هفتگی به این موضوع می پردازد اگرچه برنامه هایی دیگر همچون دیدگاه ها به اجرای فرین عاصمی و نیز صدایی دیگر به اجرای خضرحیدری و حتی اخبار روزانه این رسانه به این موضوع می پردازند.    این مظلوم نمایی های بی اساس جایی می تواند جامه دروغ خود را ازدست بدهد که اعترافاتی ازین خاطیان در دسترس عموم قرار بگیرد تا مردم نیز با اصل ماجرا آشنا شوند نه با تحیلل های دروغ رسانه های معاند وابسته به غرب بنابراین دلیل وحشت این رسانه ها ترس از نمایان شدن واقعیت و حقیقت است که با بهانه هایی سعی می کنند برای آن دلایل غیرموجه بیاورند. ]]> دریچه Mon, 29 Jan 2018 17:08:54 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25863/ دریچه و خبرسازی از بازار اغتشاشات http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25785/ س از گذشت چندین روز از روزهای اغتشاش و اعتراض، رسانه وابسته به کاخ سفید در تلاش برای ادعای حقوق زندانیانی است که در جریان اغتشاشات نقش داشته اند. دریچه این هفته فهیمه خضر حیدری با پرداختن به این موضوع سعی میکند بهانه هایی برای مظلوم نمایی پیدا کند. پرواضح است که در جریان اغتشاشات که منجر به تهدید امنیت ملی و نیز تخریب اموال عمومی و شخصی شد برخورد با خاطیان صورت گیرد. اما همین چندین روز پیش بود که تقریبا تمام دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و فقط عده کمی در زندانها هستند اما همین تعداد کم اگر منجر به تخریب مالی از مردم و نیز مزدوری برای غربی های فرصت طلب بوده باشند آیا گناه کمی دارند؟ آیا مستحق مجازات نیستند؟ تبعیت از قانون هر ملتی جز ارکان اصلی آن حکومت است و اگر این اتفاق در هر نقطه ای از دنیا با کشورهای مدعی آزادی و حقوق می افتاد آیا بازهم رادیوفردا این همه به دفاع ومظلوم نمایی می پرداخت؟ این کاملا نشان می دهد که خط و مشی این رسانه با چه اهداف و راهبردهایی تعیین شده و درپی چه موضوعی است. ]]> دریچه Mon, 22 Jan 2018 08:31:13 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25785/ دریچه و ماهی گرفتن از آب گل آلود اغتشاشات http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25784/ پس از گذشت چندین روز از روزهای اغتشاش و اعتراض، رسانه وابسته به کاخ سفید در تلاش برای ادعای حقوق زندانیانی است که در جریان اغتشاشات نقش داشته اند. دریچه این هفته فهیمه خضر حیدری با پرداختن به این موضوع سعی میکند بهانه هایی برای مظلوم نمایی پیدا کند. پرواضح است که در جریان اغتشاشات که منجر به تهدید امنیت ملی و نیز تخریب اموال عمومی و شخصی شد برخورد با خاطیان صورت گیرد. اما همین چندین روز پیش بود که تقریبا تمام دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و فقط عده کمی در زندانها هستند اما همین تعداد کم اگر منجر به تخریب مالی از مردم و نیز مزدوری برای غربی های فرصت طلب بوده باشند آیا گناه کمی دارند؟ آیا مستحق مجازات نیستند؟ تبعیت از قانون هر ملتی جز ارکان اصلی آن حکومت است و اگر این اتفاق در هر نقطه ای از دنیا با کشورهای مدعی آزادی و حقوق می افتاد آیا بازهم رادیوفردا این همه به دفاع ومظلوم نمایی می پرداخت؟ این کاملا نشان می دهد که خط و مشی این رسانه با چه اهداف و راهبردهایی تعیین شده و درپی چه موضوعی است.      ]]> دریچه Mon, 22 Jan 2018 08:28:58 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25784/ دریچه و صحبت های جنجالی عاصمه جهانگیر http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25737/ برنامه ی فهیمه خضر حیدری، مجری سابق صدای آمریکا، با نام دریچه هر هغته به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می پردازد. این برنامه در اخرین بخش خود به صحبت های عاصمه جهانگیر پرداخته و به نوعی همچنان به ماهی گیری از مرداب اغتشاشات می پردازد.   البته ناگفته نماندکه جهانگیر نیز که گماشته یک سازوکار هدف دار و منفعت طلب می باشد همچون نماینده قبلی احمد شهید سعی دارد به نفع غرب و آمریکا خبرسازی کند. این زمانی به وضوح قابل رویت است که جهانگیر در به اعتراض های مسالمت آمیز اشاره می کند اما در واقع اغتشاش و شورش خیابانی رخ داده به مواجه مستقیم نیرو های امنیتی و انتظامی منجر شده تا از  تهدیدات نظم عمومی جامعه و نیز جان و اموال مردم از مصون نگه داشته شود اما هرچند این مزدوران و گماشتگان غربی چه در رسانه ها و چه در ارگان و سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر به هر قیمتی در پی اهداف شوم خود هستند تا به تشویش اذهان عموم و سوء استفاده بپردازند. ]]> دریچه Wed, 17 Jan 2018 18:39:24 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25737/ دریچه، در پی اهداف شوم خود http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25736/ برنامه ی فهیمه خضر حیدری، مجری سابق صدای آمریکا، با نام دریچه هر هغته به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می پردازد. این برنامه در اخرین بخش خود به صحبت های عاصمه جهانگیر پرداخته و به نوعی همچنان به ماهی گیری از مرداب اغتشاشات می پردازد.      البته ناگفته نماندکه جهانگیر نیز که گماشته یک سازوکار هدف دار و منفعت طلب می باشد همچون نماینده قبلی احمد شهید سعی دارد به نفع غرب و آمریکا خبرسازی کند. این زمانی به وضوح قابل رویت است که جهانگیر در به اعتراض های مسالمت آمیز اشاره می کند اما در واقع اغتشاش و شورش خیابانی رخ داده به مواجه مستقیم نیرو های امنیتی و انتظامی منجر شده تا از  تهدیدات نظم عمومی جامعه و نیز جان و اموال مردم از مصون نگه داشته شود اما هرچند این مزدوران و گماشتگان غربی چه در رسانه ها و چه در ارگان و سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر به هر قیمتی در پی اهداف شوم خود هستند تا به تشویش اذهان عموم و سوء استفاده بپردازند. ]]> دریچه Wed, 17 Jan 2018 18:36:28 GMT http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/25736/