رادیو دیروز 19 آبان 1396 ساعت 12:32 http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/24950/ -------------------------------------------------- حمایت دریچه از طاهری و عرفان حلقه؛ عنوان : عرفان حلقه، دست آویز این روزهای دریچه -------------------------------------------------- ​دریچه ی رادیوفردا همچنان به مظلوم نمایی های خود از فرقه ی انحرافی ادامه می دهد. متن : مدتهاست که رادیوفردا با نقاب دفاع از آزادی عقیده سعی می کند از جریان و فرقه انحرافی عرفان حلقه که ریشه های غربی و ضداسلامی دارد دفاع کند و برای این فرقه مظلوم نمایی می کند. محمد علی طاهری بنیانگذار فرقه ی انحرافی عرفان حلقه است. فعالیت اصلی این فرقه کاذب در قالب دوره های آموزشی از اواخر دهه 70 توسعه یافت، در این جلسات به افراد این گونه القا می شد که علت برخی بیماری ها، رسوخ اجنه یا ارواح سرگردان در کالبد افراد است و طاهری و مسترها، می توانند با خارج کردن آن ها با عنوان تشعشع دفاعی سلامتی را به افراد برگردانند. این عرفان، جذابیت فراوانی دارد و قشرهای مختلفی از جامعه درگیر این مساله می باشند. حتی در این مسیر، برخی از کارشناسان معاصر عرفان اسلامی نیز در برهه ای از زمان، دچار اشتباه شده و حمایت هایی را نیز از رییس عرفان حلقه، داشتند و در جهت معرفی عرفان حلقه، تطبیق و شباهت آن با عرفان اسلامی، بسی کوشیدند. البته هرچند بعدها در مخالفت با عرفان حلقه، صحبت های فراوانی نیز داشتند ، اما آب رفته را نمیشود به جوی، برگرداند. بنابراین به علت گسترش این نو ع از عرفان های نوظهور و نیز به منظور آشنایی بیشتر با تفکرات و مبنای عرفان حلقه، آسیب ها و خطرات احتمالی عرفان حلقه در ایجاد بیماری های مختلف جسمی و روانی، اختلافات خانوادگی و سست شدن اعتقادات دینی، رسانه ی وابسته به کاخ سفید به رصد اخبار آن به صورت دقیق می پردازد و در پی مظلوم نمایی برای این فرقه ی شیطانی است. پس از مدتی با افزایش آسیب های روحی ـ روانی در اثر تلقینات عرفان حلقه و فروپاشی برخی از خانواده های آسیب دیدگان، محمدعلی طاهری بازداشت و پس از برگزاری دادگاه، محکوم شد و برای تحمل پنج سال حبس از سال 90 به زندان افتاد، در این مدت برخی از شبکه ها و سایت های کشورهای خارجی از او به عنوان یک دانشمند ایرانی و گاهی زندانی سیاسی یا عقیدتی یاد کردند.