رادیو دیروز 22 بهمن 1396 ساعت 12:36 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/25976/ -------------------------------------------------- بازتاب دستگیری نمازی در رادیوفردا عنوان : رادیوفردا نسبت به دستگیری نمازی واکنش نشان داد -------------------------------------------------- رادیو فردا همچنان به مظلوم نمایی باندجاسوسی نمازی ها می پردازد. متن : رادیو فردا در جدیترین خبر خود بار دیگر با هدف مظلوم نمایی برای جاسوسان آمریکایی، اینبار باقر نمازی، پدر سیامک نمازی را به سوژ]خود تبدیل کرده و بیماری و محکومیت اورا مورد واکنش قرار داده است. دستگیری محمد باقر نمازی پس از ورود به کشور با هدف کشف لایه های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران در حالی صورت گرفت که علت یابی بازگشت وی به کشور در شرایط کنونی مهم ارزیابی می شود. رسانه های انگلیسی و آمریکایی طی دو روز گذشته تلاش کردند ضربه امنیتی بزرگ وارد شده به شبکه فساد اقتصادی و خرابکاری امنیتی انگلیس و آمریکا در ایران را تحریف کرده و باقر نمازی را صرفا پدر پیر و مریض سیامک نمازی با حق شهروندی آمریکا نمایش دهند! هرچند پسر بازداشت شده وی از سوی رسانه های آمریکایی و انگلیسی به عنوان شاه ماهی شکار شده دستگاه امنیتی ایران معرفی شده است اما بررسی و مرور پرونده پدر نشان می دهد که پسر جاسوسی و عملیات نفوذ و براندازی را از پدر به خوبی فراگرفته است! در حقیقت اگر سیامک را سرشاخه برنامه نفوذ انگلیسی- آمریکایی در ایران به شمار آوریم بی شک ریشه این درخت فساد باقر، پدر وی خواهد بود. بخشی از شبکه گسترده نمازی ها در ایران، در جریان فتنه 88 و پس از اقدامات میدانی بر ضد نظام در مدیریت لشکرکشی سازمان یافته خیابانی در قالب مجموعه سازمان های به اصطلاح مردم نهاد وابسته، از کشور گریختند، اما اطلاعات کیهان حکایت از آن دارد که بستر نفوذی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد و هدف سیامک نمازی از بازگشت به کشور نیز مدیریت شبکه نفوذ پس از دستگیری برخی از سرشاخه های پروژه کارآفرینی وزارت خارجه آمریکا در ایران بوده است.