رادیو دیروز 20 شهريور 1397 ساعت 12:18 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/28125/ -------------------------------------------------- فراخوان مسیح علی نژاد برای محرم! عنوان : برنامه ریزی مجری منفور رادیوفردا برای محرم و صفر -------------------------------------------------- ​عامل وابسته به رسانه های بیگانه برای محرم فراخوان داد. متن : مسیح علی نژاد که مدتهاست در رسانه های وابسته به مستکبرین فعالیت می کنند و عموما در رادیو فردا هم حضور پر رنگی دارد در برنامه ای قصد دارد تا در ماه محرم و صفر اهداف ضد اسلامی خود را دنبال کند. او که با راه اندازی های کمپین های مختلف که تماما و کاملا طرح قبلی آمریکا و متحدانش است بازهم تلاش می کند تا با القای جوی به جوانان این مرز و بوم تنش را به جو جامعه در آستانه ماه محرم تزریق کند. او که در کمپین های قبلی باعث فریب عده زیادی از جوانان شد و بسیاری بخاطر همین جوهای رسانه ای قوانین جامعه را زیرپا گذاشتند و به جزای اعمالشان رسیدند حال قصد دارد قربانی های بیشتری را برای اهداف شومش طلب کند. در روزهایی که جوانان باید در مسیر موفقیت های علمی و تعالی شخصیت فردی قدم بردارند، علی نژاد و غرب تلاش می کنند تا با پر رنگ کردن مسائلی پیش پا افتاده دغدغه جوانان را از سمت آینده و پیشرفت به سمت موضوعات کوچکتر بکشانند. البته و صد البته هم سرانجامی در پی اینا عمال و کمپین ها نیست و فقط موجب تزریق بیم و ناامیدی در بین قشر جوان می شود. فریاد های آزادی و حقوق بشر ساختگی رسانه های معاند تماما جنگ نرم است تا مردم را ناامید کرده و جامعه را از مسیر پیشرفت بازدارند.