رادیو دیروز 20 آذر 1395 ساعت 23:30 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/21879/ -------------------------------------------------- عنوان : فشار رادیو فردا بر کارکنانش اوج گرفت -------------------------------------------------- بهانه های نقض برجام از سوی دولت امریکا که بخش مهمی از ان را حقوق بشر میدانند، این روزها بصورت اجباری در سرلوحه ی کار کارمندان رادیو فردا قرار گرفته است. متن : به گزارش رادیو دیروز شنیده شده که این روزها سران رادیو فردا مطمئن ترین راه را برای مانور دادن، مسائل جنسی و طبق عادت ارتباط دادن ان با حقوق بشر پیدا کرده اند و به تمام برنامه سازان و کارکنان خود اجبار نموده اند تا از این حوزه خارج نشوند و دست کم هر کدام یک مقاله یا خبر یا برنامه در این مورد تهیه کنند. لازم به ذکر است که دستور العمل مذکور فقط صرف شنیده ها نیست و براحتی میتوان از عناوین خبرها، مقالات و موضوعات مورد بحث در برنامه های مختلف این رسانه ی وابسته به سیا، صحت ان را درک نمود. برای مثال "اجرای اجباری قانون کاهش ساعات کاری زنان در دستگاه های دولتی ایران" از نمونه اخبار های منتشر شده در این هفته ی رادیو فردا بود که بمنظور ایجاد شکاف جنسیتی نوشته شده بود و البته پیش از این در رادیو دیروز مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی برنامه های هفتگی رادیو فردا نیز این خطی مشی اجباری زا نمود میبخشد. برنامه ی "نمای دور نمای نزدیک" از جمله برنامه هایی است که به طرز کاملا جالب و هماهنگ، از میان اثار هنری برای این هفته کتاب "جامعه شناسی روسپی گری" را انتخاب کرد و طبق انتظار سعی داشت مواردی در نظام جمهوری اسلامی ایران که خلاف میل اربابانشان است را عوامل اصلی فساد و روسپی گری جلوه دهند. اما این تمام ماجرا نیست و شنیده ها حاکی از این است که اصرار و اجبار سران رادیو فردا نه تنها در کار برنامه سازی با مقاله نویسی کارکنانش تاثیر گذاشته، بلکه به حریم شخصی آنان نیز رسوخ کرده است. بررسی صفحات شخصی کارمندان این رسانه، صحه ای بر این شنیده میگذارد، بطوریکه مشاهده میشود هر یک به نحوی سعی در دعوت از مخاطبانشان به ترویج فساد با عنوان"ازادی های یواشکی" در صفحه ی شخصی شان را دارند. لازم به ذکر است مسیح علینژاد و مهتاب وحیدی راد نقش فعال تری در این زمینه را تا به اینجای کار ایفا نموده اند.