رادیو دیروز 21 بهمن 1397 ساعت 22:34 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/29609/ -------------------------------------------------- اسلام ستیز هلندی مسلمان شد عنوان : مسلمان شدن اسلام ستیز هلندی؛ خار چشم رادیوفردا -------------------------------------------------- ​مسلمان شدن شخصیت سیاسی هلندی باعث بهت رادیوفردا شد. متن : پس از اسلام آوری یورام فان کلافرن که در بسیاری از خبرگزاری های داخلیو خارجی با واکنش مواجه شدن، رسانه وابسته به کاخ سفید با هدف عقده گشایی و عصبانیت ازین اتفاق با انتشار این خبر به صورت تمسخرامیز به آن واکنش نشان داد. این عضو سابق پارلمان هلند که قرآن را زهرجامعه بشری می دانست، پس از تحقیقات گسترده در مورد اسلام که هدفش نوشتن کتاب علیه اسلام بود، به حقیقت اسلام پی برد و مسلمان شد. وی گفته است: در طول نوشتن این کتاب به موضوعاتی پی بردم که زندگی ام را متحول کرد.از یادآوریگذشته ام رنج می برم. پیش از فان کلافرن، آرنود فان دورن یکی دیگر از اعضای پیشینحزب آزادیهم مسلمان شده بود. فان کلافرن از سال 2010 تا 2014 عضو پارلمان از حزب آزادیبود. پس از این اتفاق رادیوفردا در توضیح انتشار این خبر با اشاره به عبارتی به نقل از یک شخصیت ضداسلام هلندی که درآن مسلمان شدن کلافرن را به کارکردن یک گیاه خوار در یک کشتارگاه تشبیه کرده بود، باز هم نتوانست دشمنی خود با اسلام و مسلمانان را مخفی کند و با واکنش خود بار دیگر آن را نمایان کرد. البته اسلامستیزی این رسانه ی وابسته به کنگره آمریکا و بهائیت به این جا ختم نمی شود بلکه تولید و پخش برنامه هایی همچون تابو در این رسانه کاملا نمایانگر اسلام ستیزی این رسانه نماست. تولید وپخش برنامه هایی با هدف تخریب باور و اعتقاد و ارزش های دینی و همچنین فرهنگی در این رسانه تماما با هدفی از پیش تعیین شده است که این امر موجب شده تا مخاطبین اندکش هم اعتماد خود را به این رسانه از دست بدهند که آمار سیاه تعداد مخاطبین و نیز واکنش افراد نسبت به برنامه های رادیوفردا به روشنی گویای این امر است.