رادیو دیروز 11 ارديبهشت 1398 ساعت 2:34 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/29852/ -------------------------------------------------- عنوان : افزایش نفرت از اسرائیل در آمریکا -------------------------------------------------- درحالی که آمریکا مدتهاست در حمایت از اسرائیل جو رسانه ای به راه می اندازد که تلاش های رادیو فردا و این کشور در نظرسنجی داخلی این کشور زیر سوال زفت. متن : درحالی که آمریکا مدتهاست در حمایت از اسرائیل جو رسانه ای به راه می اندازد که تلاش های رادیو فردا و این کشور در نظرسنجی داخلی این کشور زیر سوال زفت. در این نظرسنجی که خود رادیو فردا نیز ناچارا آن را منتشر کرده اعتماد و نگاه مثبت به کشور و دولت رژیم صهیونیستی با کاهش چشم گیری همراه بوده است. پس از سالها تلاش آمریکا برای قبولاندن اسرائیل و حکومتش به جهانیان اکنون محبوبیت این رژیم زیر سوال رفته است این در حالی است که ایابات متحده با کمک اسرائیل هزینه زیادی برای این کار کرده که اتفاقا نتیجه ی برعکسی به همراه داشته است. در این نظرسنجی دولت اسرائیل محبوبیتی 40 درصدی داشته و این درحالی است 51 درصد نگاهی منفی به این دولت دارند. در دیگر نتایج این نظرسنجی محبوبیت مردم فلسطین روبه افزایش بوده و با افزایشی چشم گیر به 46 درصد رسیده است. تلاش های آمریکا و رسانه هایش در سرتاسر جهان برای تخریب چهره فلسطینیان که خرج فراوانی را هم به همراه داشته آنقدر ها مثمرثمر نبوده و این نشان میدهد که با تعدد اخبار و افزایش اگاهی عمومی در آمریکا هم نگاه مثبتی به دولت رژیم اشغالگر قدس وجود ندارد