رادیو دیروز 30 آذر 1397 ساعت 22:41 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/29077/ -------------------------------------------------- رادیوفردا و دفاع از تبشیریان عنوان : مسیحیت واقعی یا مسیحیت صهیونیستی ؟! -------------------------------------------------- ​رسانه وابسته یه کاخ سفید این بار به دفاع از وضعیت مسیحیان تبشیری پرداخته است. متن : پس از مدتها بازهم موضوع مسیحیان تبشیری به تیتری داغ برای رسانه وابسته به کاخ سفید تبدیل شده که در برنامه های مختلف این رسانه همچون دریچه و نیز اخبار شامگاهی هفته گذشته مورد بازتاب قرار گرفته است. بازداشت مسیحیان تبشیری سوژه این روزهای کاخ سفدی بوده که عموم این بازداشت ها در غرب کشور و استان اهواز بوده است . این رسانه بدین وسیله و به این بهانه سعی کرده آن ها را در کنار دیگر مسیحیان ایران قرار دهد و وضعیت همگی آن هارا در جهت تخریب جمهوری اسلامی نامناسب نشان دهد. اعضای فرقه مسیحیت تبشیری که غیر از عوامل داخلی، متشکل از اتباع بیگانه هستند، با هدایت مستقیم از سویرژیم صهیونیستی، ضمن تبلیغ و تبشیر مسیحیت در نقاط مختلف کشور، افراد زیادی را نیز به فرقه مسیحیت تبشیری جذب کرده بودند. نقشه تسخیر ایران و توهین به اسلام، مقدسات و اهل بیت (ع) از برجسته ترین مستندات مکشوفه از جریان مزبور است. اعضای این باند تبشیری وابسته به فرقه مسیحیت صهیونیستی، مطابق آموزش های تشکیلاتی، برای جلوگیری از شناسایی، از اسامی مستعار ایرانی چون کوروش و یحیی بهره می گرفتند. شایان ذکر است، جریان مسیحیت صهیونیستی در پیوند مستقیم با رژیم صهیونیستی، همواره تبلیغ و تبشیر در جوامع اسلامی، به ویژه ایران را در دستورکار قرار داده تا هدف نهایی خود یعنی تضعیف اسلام و نظام جمهوری اسلامی را محقق کند.