رادیو دیروز 6 شهريور 1391 ساعت 15:08 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/5214/ -------------------------------------------------- عنوان : هماهنگی کامل اپوزیسیون با رادیوفردا -------------------------------------------------- رادیودیروز : همزمان با برگزاری اجلاس عدم تعهد ها اپوزیسیون با حمایت کامل غرب در صدد است تا با جوسازی مجدد روی موضوع حصر سران فتنه فضای سیاسی و رسانه ای این اجلاس مهم را تحت الشعاع قرار دهد و در این راستا شواهد نشان می دهد که در هماهنگی کامل با اپوزیسیون به سر می برد . متن : به گزارش رادیودیروز در حالی که اجلاس عدم تعهد ها به نحو احسن و به طرز قابل تحسینی از سوی کشورمان دنبال می شود ولیکن تلاش ها برای به حاشیه بردن و تحت الشعاع قرار دادن فضای مثبت این اجلاس از سوی اپوزیسیون و رسانه هایی همچون رادیوفردا ادامه دارد . در همین راستا شواهد حاکی از آن است که رادیوفردا و اپوزیسیون بار دیگر در هماهنگی کامل به سر می برند . به عنوان مثال در روزهای اخیر رادیوفردا بار دیگر موضوع سران فتنه و حصر خانگی آن ها و نیز سلامت جسمانی آنان را مورد تاکید و برجسته سازی خبری قرار داده است و این در حالیست که اپوزیسیون داخلی و خارجی هم در این روز های برگزاری اجلاس به شدت روی این موضوع مانور می دهد و حتی برای آسیب زدن به روند خوب برگزاری این اجلاس نامه نگاری هایی هم با دبیر کل سازملل متحد صورت گرفته است و برای ملاقات با سران فتنه درخواست هایی داده شده است . این هماهنگی به قدری آشکار است که هر کس اندکی اخبار اپوزیسیون و رادیوفردا را دنبال نماید به وضوح شاهد این هماهنگی خواهد شد که نشان دهنده ی ریشه ی اصلی و منشا مشترک اخبار رادیوفردا و اقدامات اپوزیسیون هم هست ! گفتنیست به دنبال حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و اغتشاشات تهران و برخی شهرهای دیگر به تدریج ماهیت اصلی فتننه که همان براندازی بود و نیز ماهیت سران فتنه خصوصا پس از عاشورای همان سال برای مردم روشن شد و در حماسه ی ۹ دی میلیون ها تن از مردم ایران با حضور در خیابان ها خواستار برخورد قاطع نظام با سران فتنه شدند .