رادیو دیروز 2 فروردين 1397 ساعت 15:00 http://radiodirooz.com/fa/doc/gallery/26375/3/ -------------------------------------------------- عنوان : سانسور افتضاح رهنورد در قضیه دختران اجاره ای خیابان انقلاب -------------------------------------------------- رادیو فردا در عین اینکه معتقد است دانستن حق مخاطب است حقائق را به طور هدفمندی سانسور می کند. متن : رادیو دیروز: مدتی است که یکی از دختران اجاره ای خیابان انقلاب با انتشار عکسی، سند بردگی این دختران بدکاره را برملا کرد...در این سند پاکتی حاوی چندین تراول بود که مزد فاحشگی آنها را پرداخت می کرد....یکی از این دختران اما آن را برملا نمود... رهنورد خود نیز درمورد سرکردگی این فاحشه ها چیزی نگفته ورادیو فردا هم سانسور مطلق می کند.... خانم شریعتمداری از دختران خیابان انقلاب، افشا کننده پولی که رهنورد به این دختران می دهد.. توئیت مریم شریعتمداری و افشای این قضیه... بهتر بود اگر رادیو فردا مدعی حقیقت است نقاشی بچگانه خویش را با افزدون تراول تکمیل میکرد