رادیو دیروز 21 شهريور 1391 ساعت 9:02 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/5447/ -------------------------------------------------- عنوان : خرج رادیو فردا چهل میلیارد،خاصیت دو ریال! -------------------------------------------------- به گفته یکی از کارمندان رادیوفردا که به صورت محرمانه اطلاعات خود را برای رادیودیروز ارسال کرده است فرشید منافی بیشترین حقوق و مزایای را به خود اختصاص داده است تا قید بازگشت به ایران را بزند. متن : رادیو فردا که با فعالیت بیش از هفتاد فراری به اصطلاح روزنامه نگار! در حال گذران امور است،سالانه حدود چهل میلیارد تومان خرج روی دست آمریکا گذاشته است! به گزارش رادیودیروز به نقل از یکی از کارمندان رادیوفردا هر یک از کارمندان رادیو فردا ماهانه هجده میلیون تومان حقوق می گیرند و علاوه براین بابت اجاره منزل مسکونی نیز ماهیانه شش میلیون تومان از رادیو فردا دریافت می کنند در ضمن اگر از مبلغ بیمه این کارمندان پُر هزینه هم صرف نظر کنیم، بیش از شانزده میلیاردتومان در سال صرف حقوق و مزایا برای کارمندان رادیو فردا می شود.این یعنی حدود نیمی از بودجه سالیانه رادیو فردا صرف مواجب کارمندانش می شود. این در حالی است که سطح فعالیت های رادیو فردا به اندازه شبکه های لس آنجلسی است و سطح مقبولیت آن در سالهای اخیر به شدت تنزل یافته و تنها دلیل برخی از شنوندگان رادیو فردا برای گوش دادن به این رادیو ، پخش آهنگ های مختلف در ساعات شبانه روز است که با تاسیس چند رادیوی بومی در ایران عملاً این ابزار نیز کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. مضاف بر این که تاسیس یک رادیو که در ۲۴ ساعت فقط پخش آهنگ های پاپ و رپ آن بیننده دارد با حداکثر ۵ نیرو نیز امکان پذیر است. نه اینکه هفتاد نفر حقوق بگیر را سر سفره خود مهمان کند. به گفته یکی از کارمندان رادیوفردا که به صورت محرمانه اطلاعات خود را برای رادیودیروز ارسال کرده است فرشید منافی بیشترین حقوق و مزایای را به خود اختصاص داده است تا قید بازگشت به ایران را بزند. براساس اخبار موثق برخی به دنبال حل مشکل بازگشت ورود فرشید منافی به ایران هستند!