رادیو دیروز 21 شهريور 1391 ساعت 21:51 http://radiodirooz.com/fa/doc/news/5464/ -------------------------------------------------- عنوان : هیجان زدگی رادیوفردا از یک گزارش تبلیغاتی ضد ایرانی -------------------------------------------------- رادیودیروز : به دنبال انتشار گزارش یک مرکز مطالعاتی در امریکا پیرامون تبعات حمله اسراییل به ایران که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی و جنگ روانی داشت ، رادیوفردا بسیار هیجان زده شد و در گزارش خود چنان از قدرت اسراییل گفت که هر شنونده ای متوجه ذوق و هیجان این رسانه ی امریکاییی از حمله به ایران می شد ! متن : به گزارش رادیودیروز ، رادیوفردا که همیشه مدعی دفاع از حقوق ایرانیان است و خود را در نقش دایه ی عزیز تر از مادر ملت ایران قرار می دهد ماهیت اصلی خود را نشان داد که نه تنها حامی ملت ایران نیست بلکه از اتفاقی همچون جنگ به این شیوه ی بسیار سخیف و ضد انسانی استقبال می کند و به گونه ای از حمله ی اسراییل به ایران سخن گفت که هر شنونده ای با شنیدن این گزارش به یک ذوق زدگی و هیجان زدگی آشکار در این رسانه پی می برد . بر همین اساس به دنبال انتشار گزارش یک مرکز مطالعاتی نظامی در آمریکا پیرامون تبعات حمله ی اسراییل به ایران ، رادیوفردا ضمن آب و تاب دادن و افزودن پیاز داغ به این گزارش بار ها مدعی شد که بمب هایی که اسراییل علیه تاسیسات هسته ای ایران به کار می بندد فوق العاده وحشتناک هستند و یا در عباراتی دیگر ادعای این مرکز مطالعاتی را به هیجان بسیار زیادی باز گو می کرد و می گفت در صورت حمله ای اسراییل به ایران ، کشورمان ۲۰۰ سال به عقب بر می گردد !! ادعایی که حتی انسان های بی سواد هم از شنیدن آن به تبلیغاتی بودن و جنگ روانی بودن آن واضحا پی می برند ! اما گویا رادیوفردا به راستی این ادعاها را باور کرده است و دلش خوش است که ایران به ۲۰۰ سال عقب تر بر می گردد تا دوباره اربابان و صاحبان رادیوفردا در کاخ سفید بتوانند از ایران حیات خلوت و مستعمره ای جدید بسازند ! جالب تر اینجا بود که رادیوفردا برای اینکه این گزارش را مهم و واقعی جلوه دهد در ابتدای آن گزارش حسابی از این مرکز تعریف و تمجید نمود و تهیه کننده ی گزارش را هم انسانی شاخص و یک دانشمند و محقق و خلاصه یک مغز متفکر معرفی کرد تا مخاطبین نسبت به این ادعای واهی کمی هم که شده احساس واقعی بودن کنند !