يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۳۵ - ۱۸ آگوست ۲۰۱۹
 
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۳
ساعت ۰۰:۰۰
رادیوفردا هم کارشناس دینی دارد !!

رادیوفردا هم کارشناس دینی دارد !!
رادیودیروز : در حالی که رادیوفردا رسانه ای با چهره ای مشخصا ضد اسلامی و ضد دینی خود را به مخاطبین عرضه می نماید و واضحا به تقابل با دین و دین گرایی می پردازد ، بعضا برای اثبات برخی ادعاهای خود علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، با برخی به ظاهر روحانیون فراری و ضد انقلاب به عنوان کارشناس دینی مصاحبه می کند !!
به گزارش رادیودیروز ، از همان صدر اسلام چهره های به ظاهر مذهبی ولی در باطن منافق بوده و تا به امروز هم این چهره ها وجود دارند و مشغول فعالیت علیه اصل دین می باشند !!
در حالی که رادیوفردا رسانه ای با چهره ای مشخصا ضد اسلامی و ضد دینی خود را به مخاطبین عرضه می نماید و واضحا به تقابل با دین و دین گرایی می پردازد ، بعضا برای اثبات برخی ادعاهای خود علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، با برخی به ظاهر روحانیون فراری و ضد انقلاب به عنوان کارشناس دینی مصاحبه می کند !!
به عنوان مثال موضوع حکومت دینی و میزان دخالت دین در حکومت داری و سیاست ، یکی از موضوعات کلیدی دشمنی و تبلیغ رادیوفردا با نظام است و در همین راستا به طرق مختلف علیه این مقوله تبلیغات میکند .
به طوریکه رادیوفردا با کمک موسیقی ، مسخره بازی (!) ، مقاله ، گزارش و خبر و اتهام زنی و تحلیل های وارونه و شیطانی و ... دائما در حال تخریب حکومت دینی است .
ولی خیلی جالب است که این رسانه ی کاملا ضد اسلامی ، روحانیونی به عنوان کارشناس دینی و مذهبی دارد !!!
مثلا آقای ح.ی.ا که به یکی از کشور های اروپایی گریخته و ساکن شده است در گفت و گو با رادیوفردا راجع به حکومت دینی و سطح دخالت دین در حکومت داری ابراز عقیده هایی کرده که به شدت مورد استقبال رادیوفردا قرار گرفته است .
این چهره ی به ظاهر روحانی و مورد علاقه ی رادیوفردا و سایر رسانه های ضد انقلاب ، با دفاع از این شعار که نباید مردم را به زور به بهشت فرستاد (!) به رادیوفردا گفته است که سطح دخالت دین در سیاست و حکومت داری و اقتصاد مشخص و محدود است و شیوه ی امروزی حکومت جمهوری اسلامی ایران فرا تر از حدود ممکن دین را دخالت داده است !
در واقع این روحانی مدعی شده که حکومت اسلامی به معنای حامیت اسلام نیست و نباید احکام اسلامی به صورت اجباری بر مردم جاری شوند و باید اجرای احکام الهی به صورت اختیاری باشد !!
البته ایشان منظور خود را واضح تر هم گفتند و اشاره داشتند که دین از نظر ایشان محدود به همان نماز و روزه و حج است که آن هم بایستی اختیاری باشد و نه اجباری !!
این در حالیست که در کشور ما هیچ کدام از این احکام اجباری نیست !! ولیکن برخی احکام الهی که جنبه ی اجتماعی داشته و جزیی از حقوق سایر شهروندان است ، همچون اعدام ، مبارزه با رباخواری ، حجاب و ... اجباری است که دلیل آن هم ذکر شد .
ولی مهم ترین و جالب ترین نکته ی این مباحث همین جا بود که رادیوفردا هم کارشناس دینی دارد !!!
رادیوفردا هم کارشناس دینی دارد !!
رادیودیروز : در حالی که رادیوفردا رسانه ای با چهره ای مشخصا ضد اسلامی و ضد دینی خود را به مخاطبین عرضه می نماید و واضحا به تقابل با دین و دین گرایی می پردازد ، بعضا برای اثبات برخی ادعاهای خود علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، با برخی به ظاهر روحانیون فراری و ضد انقلاب به عنوان کارشناس دینی مصاحبه می کند !!
به گزارش رادیودیروز ، از همان صدر اسلام چهره های به ظاهر مذهبی ولی در باطن منافق بوده و تا به امروز هم این چهره ها وجود دارند و مشغول فعالیت علیه اصل دین می باشند !!
در حالی که رادیوفردا رسانه ای با چهره ای مشخصا ضد اسلامی و ضد دینی خود را به مخاطبین عرضه می نماید و واضحا به تقابل با دین و دین گرایی می پردازد ، بعضا برای اثبات برخی ادعاهای خود علیه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ، با برخی به ظاهر روحانیون فراری و ضد انقلاب به عنوان کارشناس دینی مصاحبه می کند !!
به عنوان مثال موضوع حکومت دینی و میزان دخالت دین در حکومت داری و سیاست ، یکی از موضوعات کلیدی دشمنی و تبلیغ رادیوفردا با نظام است و در همین راستا به طرق مختلف علیه این مقوله تبلیغات میکند .
به طوریکه رادیوفردا با کمک موسیقی ، مسخره بازی (!) ، مقاله ، گزارش و خبر و اتهام زنی و تحلیل های وارونه و شیطانی و ... دائما در حال تخریب حکومت دینی است .
ولی خیلی جالب است که این رسانه ی کاملا ضد اسلامی ، روحانیونی به عنوان کارشناس دینی و مذهبی دارد !!!
مثلا آقای ح.ی.ا که به یکی از کشور های اروپایی گریخته و ساکن شده است در گفت و گو با رادیوفردا راجع به حکومت دینی و سطح دخالت دین در حکومت داری ابراز عقیده هایی کرده که به شدت مورد استقبال رادیوفردا قرار گرفته است .
این چهره ی به ظاهر روحانی و مورد علاقه ی رادیوفردا و سایر رسانه های ضد انقلاب ، با دفاع از این شعار که نباید مردم را به زور به بهشت فرستاد (!) به رادیوفردا گفته است که سطح دخالت دین در سیاست و حکومت داری و اقتصاد مشخص و محدود است و شیوه ی امروزی حکومت جمهوری اسلامی ایران فرا تر از حدود ممکن دین را دخالت داده است !
در واقع این روحانی مدعی شده که حکومت اسلامی به معنای حامیت اسلام نیست و نباید احکام اسلامی به صورت اجباری بر مردم جاری شوند و باید اجرای احکام الهی به صورت اختیاری باشد !!
البته ایشان منظور خود را واضح تر هم گفتند و اشاره داشتند که دین از نظر ایشان محدود به همان نماز و روزه و حج است که آن هم بایستی اختیاری باشد و نه اجباری !!
این در حالیست که در کشور ما هیچ کدام از این احکام اجباری نیست !! ولیکن برخی احکام الهی که جنبه ی اجتماعی داشته و جزیی از حقوق سایر شهروندان است ، همچون اعدام ، مبارزه با رباخواری ، حجاب و ... اجباری است که دلیل آن هم ذکر شد .
ولی مهم ترین و جالب ترین نکته ی این مباحث همین جا بود که رادیوفردا هم کارشناس دینی دارد !!!
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۲
مولف : دکتر علی ایوبی
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *