21:11:00

سرزمين محبوب من

Sarzamin mahboobe man

9 شهريور 1391 ساعت 19:18

کاری از مرحوم استاد محمد نوری


ای عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شعر پاک لاله هایی لاله هایی جاودانه سرزمین محبوب من تو امید بودن من از بهارانت بهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودنِ من با نامِ پاکِ تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا تا تویی تنها کرانه تو همان صدای جاوید ماندنی ترین ترانه تو همان صدای جاوید ماندنی ترین ترانه بی خزان بادا بهارت همه ی هستی نثارت سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی شاد و تابان روزِگارت سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من کویری بی قرارم تشنه ی فریاد بودن تا تو باشی در کنارم تشنه ی فریاد بودن تا تو باشی در کنارم سرزمین محبوب من ایران ای عشق جاویدان ایران خوب من ایران


کد مطلب: 5269

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/5269/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com