دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ تهران ۰۰:۴۱ - ۲۶ آگوست ۲۰۱۹
 
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۲۲:۳۷
عربستان سعودی، ناقض محرز حقوق بشر
آزادی یا خودکامگی؛ وضعیت نامعلوم عربستان

گزارش رادیویی - دفاع رادیوفردا از عربستان
گزارش رادیویی - دفاع رادیوفردا از عربستان
​مقام آمریکایی به اعتراف نسبت به چشم پوشی این کشور از اقدامت ضدبشری عربستان پرداخت.
رادیو فردا در گزارش های مدتها سعی کرد آزادی های عربستان را تبلیغ کند و آن را الگویی برای ایران معرفی کند که اظهارات مقام آمریکایی نشان داد که این کشورپادشاهی همچنان به خودکامگی خود ادامه می دهد و آمریکاهم فقط منافعش را اولویت قرار می دهد.
اگر به اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص مواضعشان نسبت به عربستا نگاه کنیم به خوبی می توان فهمید که شعار هایی مانند حقوق بشر، آزادی و دموکراسی فقط در موارد خاص استفاده می شود. برای مثال در تاریخ زمانی قدرت نظامی عامل فشار بوده اما امروزه با کم شدن تنش های مستقیم نظامی بین کشور ها و گسترش جنگ اقتصادی، ابرقدرت نماهای جهان که خود را مسئول تنظیم قدرت در جهان می دانند، سعی می کنند با استفاده از مفاهیم قرن بیست و یکی همچون حقوق بشر، آزادی و دموکراسی علیه هر منطقه ای از جهان فشار وارد کنند و هدف های شومشان را در لباس سرکوب تروریسم و حمایت از مردم دنبال کنند.
 
  

این موارد در سیاست های سالهای اخیر ایالات متحده از حادثه 11 سپتامبر تا جنگ در عراق و سرکوب تروریسم این روزها در سوریه و ترکیه به خوبی قابل لمس است. اگرچه در ایران هم با اینکه دخالت مستقیم نظامی صورت نمی گیرد اما اعمال فشار از طریق تحریم و قطعنامه های حقوق بشری این امر پیش می رود.
حال کشوری همچون عربستان سعودی با ساختاری غیر دموکراتیک که مردم کشورشان حتی از کمترین حقوق های انسانی محروم بوده اند و اخیرا با شو آزادی های مهندسی شده غرب سعی داشتند کشورشان را به معیار های جهانی نزدیک کنند، همچنان با فعالیت های ضد بشری پیش می روند و هیچ نشانه ای از آزادی بیان، آزادی رسانه و عدالت در این کشور دیکتاتوری به چشم نمی خورد.
نکته جالب اینکه این کشور مدتی قبل با رشوه ی هنگفتی نام خود را از لیست سیاه ناقظان حقوق بشر خارج کرد و  حال نیز اقدامات غیربشردوستانه این رژیم نه توسط آمریکا بلکه توسط هیچ سازمان حقوق بشری و نیز کشور های غربی مورد نکوهش قرار نمی گیرد.

اظهارات صریح مقام آمریکایی که اعلام کرد ایالات متحده به عربستا برای ثبات در منطقه نیازمند است و به همین دلیل از کشته شدن روزنامه نگار در عربستان سعودی چشم پوششی کرد بر این موضوع صحه می گذارد که حقوق بشر و عبارات این چنینی فقط یک لباس زیبا برای پوشش سرکشی و دست اندازی غرب و ایالات متحده است و جایی معنا پیدا می کند که منافعشان درگیر باشد.
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
فایل مرتبط

دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *