برنامه ریزی مجری منفور رادیوفردا برای محرم و صفر

فراخوان مسیح علی نژاد برای محرم!

20 شهريور 1397 ساعت 12:16

​عامل وابسته به رسانه های بیگانه برای محرم فراخوان داد.


مسیح علی نژاد که مدتهاست در رسانه های وابسته به مستکبرین فعالیت می کنند و عموما در رادیو فردا هم حضور پر رنگی دارد در برنامه ای قصد دارد تا در ماه محرم و صفر اهداف ضد اسلامی خود را دنبال کند.
او که با راه اندازی های کمپین های مختلف که تماما و کاملا طرح قبلی آمریکا و متحدانش است بازهم تلاش می کند تا با القای جوی به جوانان این مرز و بوم تنش را به جو جامعه در آستانه ماه محرم تزریق کند.
او که در کمپین های قبلی باعث فریب عده زیادی از جوانان شد و بسیاری بخاطر همین جوهای رسانه ای قوانین جامعه را زیرپا گذاشتند و به جزای اعمالشان رسیدند حال قصد دارد قربانی های بیشتری را برای اهداف شومش طلب کند.
در روزهایی که جوانان باید در مسیر موفقیت های علمی و تعالی شخصیت فردی قدم بردارند، علی نژاد و غرب تلاش می کنند تا با پر رنگ کردن مسائلی پیش پا افتاده دغدغه جوانان را از سمت آینده و پیشرفت به سمت موضوعات کوچکتر بکشانند.

  

البته و صد البته هم سرانجامی در پی اینا عمال و کمپین ها نیست و فقط موجب تزریق بیم و ناامیدی در بین قشر جوان می شود. فریاد های آزادی و حقوق بشر ساختگی رسانه های معاند تماما جنگ نرم است تا مردم را ناامید کرده و جامعه را از مسیر پیشرفت بازدارند.


کد مطلب: 28124

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/radio/28124/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com