چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۳۴ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹
 
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۲۱:۳۸
وحشت زدگی رادیوفردا از اعتراف!
رادیوفردا و ترس از اعتراف مجرمان

دریچه جنجالی رادیوفردا
دریچه جنجالی رادیوفردا
رادیو فردا در خصوص پخش اعتراف مجرمان به وحشت افتاده است.
رادیو فردا که یکی از رسالت های رسانه ای اش ترویج پروپاگانداهای خبری بوده است، همواره سعی داشته تا از وضعیت مجرمان و خاطیان استفاده ابزاری کند.
برهمین اساس این رسانه با ترس از پخش اعترافات مجرمان از تلوزیون و دسترسی مردم به آن به واکنش به آن می پردازد.
استفاده از قسمتی از یک جامعه در جهت تخریب سیاست ها و قوانین حاکم بر جامعه همواره در دستور کار رادیوفردا بوده است. زندانیان و مجرمان که شامل جاسوسان امنیتی، خاطیان از قانون و هنجارشکن ها می باشند همواره تحت لوای رسانه های بیگانه بوده اند. رادیو فردا در این خصوص با برنامه دریچه به صورت همیشگی و هفتگی به این موضوع می پردازد اگرچه برنامه هایی دیگر همچون دیدگاه ها به اجرای فرین عاصمی و نیز صدایی دیگر به اجرای خضرحیدری و حتی اخبار روزانه این رسانه به این موضوع می پردازند.

  

این مظلوم نمایی های بی اساس جایی می تواند جامه دروغ خود را ازدست بدهد که اعترافاتی ازین خاطیان در دسترس عموم قرار بگیرد تا مردم نیز با اصل ماجرا آشنا شوند نه با تحیلل های دروغ رسانه های معاند وابسته به غرب بنابراین دلیل وحشت این رسانه ها ترس از نمایان شدن واقعیت و حقیقت است که با بهانه هایی سعی می کنند برای آن دلایل غیرموجه بیاورند.
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
فایل مرتبط

دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *