شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۰۹ - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۸
 
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵
ساعت ۱۳:۱۴
هجوم تابو به قوانین اسلامی ادامه دارد!
چند همسری سوژه جدید تابوی رادیوفردا

چند همسری سوژه جدید تابوی رادیوفردا
چند همسری سوژه جدید تابوی رادیوفردا
رسانه ی آمریکایی همچنان به تابو شکنی و توهین و هجوم به مسائل زندگی شخصیت های دینی ادامه می دهد و سعی در به چالش کشیدن آن را دارد.
رادیو دیروز گزارشی می دهد :

رسانه وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا در برنامه ی تابوی این هفته خود به بررسی چند همسری مردان پرداخته است. از همین سو فهمیه خضر حیدری مجری برنامه ی پرحاشیه تابو به گفتگو با دو کارشناس در برنامه خود پرداخت.
نخست فهمیه خضر حیدری به پرسش در خصوص دیدگاه های این دو کارشناس در خصوص آزادی مردان در ازدواج با چندین زن و چند همسری سوال می کند. یکی از کارشناسان که خانم دواچی نام دارد سعی می کند این آزادی برای مرد را عدم توجه اسلام به زنان و ناچیز شمردن حق و حقوق آنان در خانواده مدنی می داند از سوی دیگر آقای الهی که کارشناس دیگر برنامه است دیدگاهش مبنی بر این است که با ورود اسلام ازدواجی که در زمان جاهلیت به مضامینی چون ازدواج جمعی و صرفا برای تخلیه نیازهای جنسی و حیوانی صورت می گرفت به ازدواجی مستحکم تبدیل شد که بنیان خانواده را تثبیت کرد که در بخشی هم اعتراف کرد که در غرب همان شرایط حاکم جاهلیت تاحدودی برقرار است و روابط نامشروع و بی هویتی فرزندان بیداد میکند.
در ادامه بحث دواچی اذعان داشت که غریضه مرد سیری ناپذیر است و زن فقط دنبال چتر حمایتیست و این را دیدگاه اسلام تلقی می کند اما این در حالی است که اساس مجاز بودن مرد در داشتن چندین همسر به هیچ وجه بر مبنا و به دلیل ارضای غرایض مشترک با حیوانات وی نیست.
در ادامه رادیو فردا یک هدف اصلی در برنامه اش را پیش می کشد و آن این است که خضرحیدری می پرسد آیا ازدواج های حضرت محمد (ص) دلیل بر این قانون و در جهت توجیه نبوده که کاملا بیانگر تلاش این رسانه برای به چالش کشیدن زندگی پیامبر اسلام است.در پاسخ به این سوال کارشناس برنامه آقای الهی که به ظاهر از دیدگاه اسلام اظهار نظر میکند بیان کرد که ازدواج های پیامبر همه مبنای سرپرستی زن های بی سرپرست و مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است و نه برای ارضای نیاز جنسی.
 
 
در ادامه بحث خضر حیدری همراه با دواچی که خود را مخالف قانون اسلام و حامی حقوق زنان می دانذ به هجوم دیدگاهی و انتقادی و طرح پرسش به کارشناس ضعیفی که قرار است از اسلام دفاع کند می پرازند و با جوی سعی بر برحق جلوه دادن دیدگاه هایشان دارند.
در ادامه دواچی تعریف از خانواده را به چالش کشیده و همجنس بازی را موجه می داند و از ازدواج همجنس بازان را هم خود تشکیل یک خانواده تلقی می کند.این درحالی است که تلاش های رادیو فردا و غرب برای موجه سازی همجنس گرایی آن هم در جامعه ای که هیچ تعریفی برای آن وجود ندارد و نه در اسلام بلکه  در هیچ دین وآئینی موجه نیست را نشان می دهد.
حال بهتر است بدانیم  زنانی هستند که به علل گوناگونی همسران خود را از دست می‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آنها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیت‏ها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم می‏خورد) ناچاریم یکی از راه های زیر را انتخاب کنیم:
أ. مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند و تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب. مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج. کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آنها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
در مورد الف سرکوب احساس و خواسته های درونی زنان بیوه و در مورد دوم هم شرایط حاکم بر غرب که گسترش زنا و خیانت به همسر و گسترش فحشا در جامعه و نامنی زنان بیوه را منجر میشود حاکم است حال آیا بر قضاوت اسلام می توان شک کرد یا باید خود را به مانند لباس و منش حیوانی فرهنگ غرب بپوشانیم؟
رادیو فردا در تابو همچنان مسائل دینی را هدف قرار می دهد تا سست باوری و تغییر باور را بر مخاطبانش القا کند، بدیهی است از نام برنامه اهداف آن کاملا پبداست.
 
 
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
فایل مرتبط

دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *