مسیحیت در خدمت آمریکا؟

8 بهمن 1397 ساعت 23:54

مولف : دکترحسین محمدی

رادیو فردا از مسیحیت هم برای آمریکا استفاده می کند.


 به گزارش رادیو دیروز، در قرون وسطا در غرب کلیسا علاوه بر عقاید خاص مذهبی، یک سلسله اصول علمی مربوط به جهان و انسان را که غالباً ریشه‏های فلسفی یونانی و غیر یونانی داشت و تدریجاً مورد قبول علمای بزرگ مذهب مسیح قرار گرفته بود، در ردیف اصول عقاید مذهبی قرار داد و مخالفت با آن «علوم رسمی» را جایز نمی‏شمرد، بلکه به شدت با مخالفان آن عقاید مبارزه می‏کرد. البته استفاده ابزاری حکومت های استبدادی از دین به نظام های سنتی محدود نمی شود بلکه این موضوع در نظامهای سیاسی استبدادی مدرن نیز از جایگاه مهمی برخوردار است ؛ نظیر حکومت فاشیستی هیتلر ، جریان صهیونیسم مسیحی ، و حکومت آمریکا خصوصا در دوران بوش دوم که با سوء استفاده از آموزه های مذهبی مسیحیت و تمسک به عقاید دینی مردم آمریکا در صدد توجیه لشکر کشی های نامشروع و غیر قانونی خود به سایر کشور ها برآمده است. اکنون همین روند با استفاده از پاپ های ساده لوح در جهان در حال تداوم است تا آمریکا هرجا دموکراسی ساختگی اش جواب نداد با استفاده از رسانه، مذهب و خلاصه هر ابزار پاک و ناپاکی کار خود را تجیه نماید. امروز هم از مسیحیت و رهبرش برای توجیه شورشی ها بهره جسته و در خبری با عنوان "پاپ فرانسیس: از خونریزی در ونزوئلا نگرانم" کوشید مسیحیت را پشتوانه اعتراض لاتهای شورشی ونزوئلا قرار دهد.
آنگاه پاپ را دلواپس ونزوئلا معرفی نموده و می نویسد: "پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از وقوع احتمالی خونریزی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد."
آیا رادیو فردا در کشتار 7 ساله سوریه و یا حدود دو ساله یمن و کشتارهای دیگر افغانستان و عراق و.... هم اعلام نگرانی و دلواپسی می کند؟ یا فقط باید برای برخی شورندگان علیه جمهوریت دلواپس شود؟ رادیو فردا چرا انتظار دارد مخاطبش بپذیرد پاپ به شکل سفارشی ابراز نگرانی می کند و همچنان هم صداقت در این رسانه وجود دارد؟ آنگاه در ادامه خبر می نویسد:
 
"پاپ هنگام بازگشت از پاناما در هواپیما به روزنامه‌نگاران گفت: «در این برهه من از همه مردم ونزوئلا حمایت می‌کنم چراکه آنها هستند که رنج می‌برند.» پاپ تصریح کرد: «من از آنچه که در ونزوئلا می‌گذرد در عذابم. از چه بیمناکم؟ خونریزی.»"
آیا خون شیعیان و مسلمین با خون آنان فرق دارد در حالیکه اصلا خونی در ونزوئلا به زمین نمی ریزد؟
مشخص است رادیو فردا نه تنها با اسلام که با همه ادیان عناد واضح دارد....
 وآیا از این پاپ دانشمند نباید پرسیده شود چه کسی مشغول این اعمال در ونزوئلاست غیر از آمریکای خونخوار؟
 
 


کد مطلب: 29525

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/note/29525/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com