اعتراضهای استاندارد از نظر رادیو فردا

14 مرداد 1397 ساعت 8:52

مولف : دکترحسین محمدی

رادیو فردا که منتظر عربده کشیدن یک جوان است تا برای آن ده ها تحلیل و گزارش بنویسد و بشارت نابودی نظام را در اثر همین عربده بدهد، در مقابل تجمع اعتراضی طلاب و روحانیون در مشهد علیه سیاست های اقتصادی نظام سکوت کرد.


به گزارش رادیو دیروز، رادیو فردا آکنده از کلیپ های مبهم و نامشخصی است که در آن چند نفر با هم حرکت می کنند و احتمالا صداگزاریهایی هم شده باشد. البته گاهی اوقات هم حقیقت دارد و اعتراض علیه اوضاع اقتصادی صورت می گیرد اما تحلیل و شاخ و برگ دادن های بی حد و حصر در رادیو فردا مشخص نیست چقدر منطبق با واقعیت است.
رادیو فردا در حالی از این اعتراضات عربده می کشد که خود مشوق روی کار امدن تیم اقتصادی موجود بوده است و در انتخابات ها و زمانهای بین انتخاباتها صریحا از این تیم ها جانبداری نموده است!
اما اکنون منافع خود را در همسویی با جمعی اندک می بیند و نکته مهم این است که تجمع اعتراضی طلاب را در عصر رسانه به راحتی سانوسر میکند. تجمعی که همزمان با همین اعتراضات کور و اندک برگزار شد در مشهد و توسط روحانیون، کلا توسط این رادیو نادیده گفته شده است!
این مطلب می تواند به چندین دلیل بوده باشد:
رادیو فردا از اینکه ببیند درد روحانیت و مردم یکی است واهمه دارد. نیک می داند که تلاش برای القاء شکاف بین روحانیت و مردم با این حرکت بصیرت آمیز روحانیون از بین می رود.
این رادیو می کوشید تا مشکلات را به گردن اسلام و نظام اسلامی بیاندازد اما اکنون دستش خالی خواهد بود چرا که روحانیت همدرد مردم اند.
می داند هیچ روحانی و هیچ انسان ایرانی ای اعتراض خود را به آشوب مبدل نمی کند و دیگر هیچ سطل زباله ای در آتش نخواهدسوخت، هیچ شیشه ای نخواهد شکست و مرد م و نظام در کنار هم خواهند بود.
اتفاقا این گونه اعتراض منجر به حل مشکل می شود و هیچگاه خود به مشکلی جدید منتهی نمی شود.
رادیو فردا می داند دروغ بافی های ده ها ساله اش با این حرکات از بین می رود لذا ترجیح میدهد مخاطبش را در جهل نگه داشته و به شعور وی بی احترامی کند...
لذا مردم باید بدانند ملاکهای اعتراض خوب از نظر رادیو فردا چیست، آنگاه با توجه به آن دست به اعتراض بزنند.


کد مطلب: 27627

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/note/27627/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com