چرا رادیو فردا اصرار دارد بگوید اغتشاشات تداوم دارد؟

16 دی 1396 ساعت 12:04

مولف : دکترحسین محمدی

همیشه علائم شکست برنامه های آمریکا مشخص است ... هر وقت این علائم تکرار شد یعنی آمریکا آخرین نفس هایش را می کشد.به گزارش رادیو دیروز، رادیو فردا بوق تبلیغاتی برای اغتشاشات داعشی های وطنی در ایام آشوب نقش خود را به خوبی ایفا نمود و تا توانست راست و دروغ را با هم مخلوط نمود. اخبار جعل کرد. شبهه هایی را توجیه نمود... و خلاصه در کنار آنان ایستاد که پرچم کشورمان را نیز آتش زدندو هیچ گاه آن را محکوم نکرد اما همچنان اصرار دارد که برای ایران می جنگد!
اغتشاشاتی به نام اعتراض به وضعیت معیشتی مردم اما با حمله به اموال بیت المال و اماکن و دارائیهای شخصی.
با شعارهایی غیر مرتبط و مربوط به سیاست و نه معیشت.با آشوبگرانی که نه سن درست و حسابی دارند و نه سواد درست و درمانی!
رادیو فردا همیشه از این جماعت جاهل حداکثر استفاده را کرده است.... امروز نیز به أحسن وجه برای خودش سواری گرفت.
اما علامات شکست آمریکا در آشوبهای اخیر که به کرات در رادیو فردا تکرار شده است.
رادیو فردا از روز چهارم آشوبهای اراذل و غارت کننده اموال مردم و نیز دزد مطالبات آنان، مدام بر طبل استمرار داشتن آشوبها می کوبد و تاکید می کند که این تجمعات علیرغم تدابیر به گفته او شدید امنیتی ادامه دارد!
سوال اینجاست که اگر آشوبها ادامه دارد اصرار شما مبنی بر تداوم به چه خاطر است؟ آیا از عدم تداوم بیمناکید و میخواهید تظاهرات ساختگی و نمایش آشوب را هرچه باشکوه تر برگزار کنید؟ و این چه تداومی است که مدت زمان آن از اصل تجمعات هم طولانی تر شده است؟
نکته بعدی کمک گرفتن آمریکا از نهادهای بین المللی است. آمریکا همیشه همزمان با شکست های پیاپی داعش به آتش بس، قطعنامه علیه سوریه و عراق و حرکاتی از این دست، دست میزد، این یعنی نیروهای آشوبگر و تروریست نیازمند تجدید روحیه و نفس گرفتن هستند.
اما با فضل پروردگار، آمریکا نتوانست در این خیمه شب بازی مزخرف و ضد انسانی پیروز شود. اکثر کشورها به این اقدام خلاف قانون قلدر جهان نه گفتند. و وی را منزوی تر از قبل کردند.
رادیو فردا باید قبل از اینکه برای آمریکا به فکر جاده صاف کنی بیافتد با توسل به اغتشاشات در ایران، فکری به حال فقرای پرتعداد این کشور، و به فکر نارضایتی های سیاسی از دست این رژیم غارتگر بین المللی باشد نه اینکه کت را رها کند و به دکمه بچسبد.  
 


کد مطلب: 25609

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/note/25609/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com