بررسی محرم و نامحرم در برنامه تابو

28 دی 1397 ساعت 22:15

مولف : حجه الاسلام ابراهیم محسنی

بررسی آثار روانی ساختگی حجاب بر روی دو جنس مخالف در تابو مورد سوء استفاده قرار گرفته است.


رادیو دیروز: پرداختن به مسئله محرم و نامحرم از عوارض پرداختن به مسئله حجاب است.یعنی آنچه که ملاک در بررسی محرم ونامحرم قرار گرفته صرفا این مسئله نیست که چرا در صورت وجود دو هم بازی پسر و دختر از نه سالگی دختربه بعد،پسر باید او را با پوشش بیشتر ببیند بلکه اساسا مسئله حجاب، مسئله رادیو فردا است. آنچه که این رادیو به دنبال آن است برخورد با آموزه های دین از طریق شبهه افکنی بر سر مسایل اساسی دین اسلام و بخصوص موارد مورد توجه حکومت اسلامی در ایران است. حجاب از منظر اسلام ضمن اینکه مانعی برای تلذذ نامشروع جنس مخالف از زیبایی های بدن هر فرد است گام بزرگی برای صیانت از شخصیت انسان ها و بصورت ویژه زنان خواهد بود.در جامعه ای مثل همان آمریکا که مهد پیشرفت برای رادیو فردا است، زن تبدیل به یک وسیله برای پاسخ به شهوت و تفریح مردان شده است. زن تبدیل به یک ابزار برای سرگرمی در هتل ها و  ارضاء امیال شهوانی مردان در کاباره ها شده است. کرامت انسانی زن این روزها در آمریکا معنا ندارد. درست است که زنان در آن کشور هم معمولا در پی برقراری رابطه با مردان هستند و به برخی خواسته های شهوانی خود می رسند اما وجه غالب، سیطره مردان بر زنان در جوامعی اینچنینی است.اما چرا اسلام محرم و نامحرم را سفت گرفته و بر رعایت آن از طریق کیفیت حجاب اصرار دارد دلایل متعددی دارد.
لزوم پوشیدگی زن در مقابل مرد، یکی از مسایل مهم اسلامی است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است. البته حجاب، قبل از اسلام در میان اقوام دیگر چون یهود، هندو، ایرانی و ... وجود داشته و اختصاص به اسلام ندارد. این دین مبین، تنها برای آن مرز معین کرده است. اقوام گوناگون از گذشته های دور نظرات مختلفی پیرامون مساله حجاب داشته اند. گروهی زن را به شدت محصور کرده و بعضی نیز، حجاب را مایه اسارتش دانسته اند. کتاب تاریخ تمدن در این باره اینگونه نوشته است که اگر زنی با هر گروه از مردان سخن می گفت و درددل می کرد، یا صدایش آن قدر بلند بود که چون در خانه سخن می گفت همسایگان می شنیدند، شوهرش حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد. رادیو فردا که به ایرانی بودن خود می بالد اگر کمی وقت برای مطالعه بگذارد و نگاهی به کتب تاریخی بینداز و رسم و رسوم اباء و اجداد خودش را مرور کند خواهد دید ایرانیان قبل از اسلام هم به مسئله حجاب عنایت ویژه ای داشته اند.در ایران باستان، زنان نسبت به پدر و برادر خود هم نامحرم بودند. شاید در اینجا این سؤال مطرح شود که پوشش و حجاب از کجا آمده؟ آیا مردان آن را بر زنان تحمیل کرده اند یا اینکه زنان با میل خودشان انتخاب کرده اند؟ نظر دوم منطقی تر است. زیرا زنان با وجود اینکه خود را در مقابل مردان ضعیف می دیدند، اما جمال و زنانگی، قوت و قدرت دیگری به آنها بخشید. لذا فهمیدند اگر بدون حجاب باشند طعمه مردان خواهند شد و تنها با حجاب است که می توانند از چنگال ایشان رهایی یابند و تنها آنها را عاشق خود نموده اما نگذارند به راحتی به عشق خود برسند، مگر با رسوم خاص و این خود باعث عزت بیشتر زن و محدود نگه داشتن قدرت مرد بود. پس با حجاب خود را از مهلکه شهوترانی مردان دور نگه داشتند. اما چرا اسلام این روش درست داشتن حجاب را امضاء نمود و در آموزه های اسلام از ضروریات قرار داد؟ وقتی بین زن و مرد حریم نباشد میل و غریزه ای که در طرفین است افزایش می یابد. غریزه جنسی به گونه ای است که هر چه بیشتر از آن استفاده شود سرکش تر می شود و هر چه بر روی آن مهر زده شود مهار می گردد. به همین علت مردانی که زنان متعدد می گیرند نه تنها آتش هوس آنها خاموش نمی شود بلکه شعله ورتر شده و آماده ازدواجهای مجدد می شوند. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم پادشاهانی را خواهیم دید که با وجود داشتن هزاران زن در حرمسراهایشان، باز هم در آرزوی به دست آوردن زنان جدید بودند.اگر زن و مرد هر یک به آنچه وظیفه اسلامی آنان است عمل کنند، یعنی زنان با حجاب کامل وارد اجتماع شوند، چشم طماع مردان هوسباز را از خود دور نگه داشته و بدون دغدغه کار خود را به نحو احسن انجام می دهند. مردان هم به کارها و فعالیتهای اجتماعی خود ادامه می دهند. اما بر عکس اگر زنان با لباسهای نامناسب و آرایش در اجتماع ظاهر شوند نیروی مردان کم شده و به جای کار و فعالیت، نیروی شهوانی در وجود ایشان فعال می شود. زنان هم به جای کار در اجتماع مشغول خودنمایی و هوسبازی می شوند. در این جاست که می بینیم امور روزمره جوامع فشل شده و اصطلاحا قفل می شود.فلسفه ازدواج در واقع کنترل امیال غریزی زن و مرد است به نحوی که ثبات جامعه هم مختل نشود ولی در عین حال زنان و مردان این میل خود را هم ارضاء کرده باشند.نگاه غرض آلود رادیو فردا به مسئله محرم و نامحرم کاملا به دور از تحلیلی های علمی و فقط در صدد کوبیدن حجاب است.
 


کد مطلب: 29430

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/news/29430/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com