يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۵۷ - ۲۵ آگوست ۲۰۱۹
 
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت ۲۰:۲۵
رونمایی از مصادیق جدید کودک آزاری

ختنه کمک به بهداشت پسران
ختنه کمک به بهداشت پسران
تابو با پرداختن به ختنه آن را از ابداعات دین و از موارد کودک آزاری می داند.
رادیودیروز:با مطالعه مطالبی که در برنامه تابو گفته شده به وضوح می توان دریافت بازهم این رادیو بدون یک مطالعه حداقلی در این زمینه طرح بحث کرده است و با نگاهی کاملا ضد دینی بحث را جهت دار و هدفمند به پیش برده است.نکته اولی که در این بحث مصداق عناد رادیو فردا با دین است  این است که طبق اذعان کارشناس برنامه ختنه متعلق به اسلام به تنهایی نیست بلکه یهودی ها و پیروان دین ابراهیم آن را انجام می دهند و طبق آمار این کارشناسان یک سوم مردان جهان ختنه را انجام داده اند.از آنجا که جمعیت مسلمانان جهان به یک سومم نمی رسد پس می توان این نتیجه را گرفت که ختنه فرادینی و یا حداقل فرا اسلامی است. با توجه به این نکته نمی توان از طریق ختنه دین اسلام را متهم به نقض حقوق کودکان کرد. البته نکته جالب تر این است که کارشناس برنامه سبقه این امر را به قرن ها قبل از اسلام بر می گرداند.
رادیو فردا می نویسد:
"  اولاً که ختنه به لحاظ تاریخی پیشامذهبی است. یعنی پیش از آنکه مذاهب سامی و ابراهیمی ختنه را بپذیرند، ختنه در مصر و در دوره فراعنه رواج داشته و برآمد نوعی قربانی کردن به شیوه سبک‌تری بوده و حتی گاه گفته می‌شود که نوعی مجازات بوده. این رواج پیدا کرده و بعد به ادیان کشیده شده و امروزه به عنوان امر فرهنگی و دینی تقریباً در یک سوم مردان جهان دیده می‌شود."
در ادامه بحث کارشناسی که در مخالفت با ختنه به برنامه دعوت شده است دچار تناقض گویی می شود.در جایی از بحث منتقد مذهبی هاست و می گوید آنها هرچه را که از سنن قدیمی وارد دینشان شده است به اسم دین خودشان و به عنوان یک امتیاز بیان می کنند وختنه هم از همین موارد است. طبق این بیان از نظر این کارشناس ختنه منحصر به دین نیست و یک کار مفید و یک شاخص برای مهم نشان دادن دین در باور متدینین است.کسی که اینگونه به مسئله ختنه نگاه می کند با چه محاسبه ای به جنگ دین و ختنه می رود؟چرا از یک طرف ختنه را یک ارزش و از طرف دیگر یک ضد ارزش می داند؟کاملا واضح است که کارشناس برنامه با نگاهی مریض و ضد دین وارد برنامه شده است و به او گفته شده هر گونه که می تواند این مسئله را به پای دین بنویسد اگر در این مسئله نقض حقوق کودک مطرح است چرا در جنگ های اشغال گرایانی مثل اسرائیل و آمریکا حقوق کودکان در نظر گرفته نمی شود.کودکان فلسطینی و لبنانی و           یمنی که بی دلیل یا کشته و یا یتیم می شوند و یا دچار نقص عضو می شوند در رادیو فردا تحت حمایت قرار نمی گیرند؟ اگر حقوق کودکان برای رادیو فردا مهم است باید در تمام مواردی که نقض آشکار حقوق آنها صورت می گیرد برخوردی یکسان داشته باشد. اما رادیو فردا نشان داده که حقوق مردمان را طبق منافع خودش می سنجد.جایی که پای دین و نظام اسلامی در میان باشد حقوق مطرح می شوند و به اسم دفاع از صاحبان حق به دین و به حکومت حمله می شود.اصلا بنای برنامه تابو برهمین اساس چیده شده است که در مورد اصول نظام و باورهای دین شبهه طرح شود تا ذهن مخاطب را منحرف کند.ختنه نه تنها نقض حقوق کودکان نیست بلکه به دلیل فوائد زیاد بهداشتی انجام ندادن آن نقض حقوق کودکان است.کسانی به این حق خواهند پرداخت که نسبت به افراد پیرامون خود یک نحوه تعهد داشته باشند و یقینا تعهد در متدینین گسترش بیشتری دارد.
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
مولف : حجه الاسلام ابراهیم محسنی
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *