پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۱:۲۷ - ۲۲ آگوست ۲۰۱۹
 
جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷
ساعت ۰۷:۴۶
کارشناسان رادیوفردا هم حکومت شاه را قبول ندارند

سلطنت طلبها در ایران عددی نیستند
سلطنت طلبها در ایران عددی نیستند
رادیوفردا دربرنامه تابو سلطنت طلبی ایرانی رابررسی می کند ودراین بین کاملا نشان می دهد که با برگشت به دوران پهلوی مخالف است.
رادیودیروز: تابو معمولا بجای نقد وبررسی علمی در مسایل موجود در بین باورها واعتقادات مردم ایران به تقدس زدایی مشغول است.تاجایی که بتواند نوع جهان بینی مردم را تغییر دهد وایدئولوژی ها را متحول کند پیش می رود و به همین منظور ناچار به استفاده از مغالطاتی پیش پا افتاده و ارائه یک سری آمار غیر واقعی است.از آنجا که گفتگوهای این برنامه بر روی سایت رادیو فردا به صورت متن و گزارش مکتوب نیز نوشته می شود به بررسی بخشهایی از اظهارات کارشناسان این برنامه پرداخته و نظر آنها را نقد می کنیم.دربخشی از مقدمه ورود به بحث برنامه اینگونه گفته شده است:
"بخشی از اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی را گروه‌های سلطنت‌طلب تشکیل می‌دهند؛ گروهی که گاه خود را با نام پادشاهی‌خواهان هم معرفی می‌کنند. اما پادشاهی یا سلطنت، هر یک از این دو واژه را که بپذیریم وارد مناقشه بزرگ و پردامنه‌‌ای پیرامون استبداد و دموکراسی خواهیم شد. پادشاهی‌خواهان از ارزش تاریخی و نقش نمادین پادشاه می‌گویند و معتقدند داشتن ایرانی آزاد و آباد، تنها با بازگشت نظام پادشاهی به کشور میسر است. مخالفان نهاد سلطنت اما می‌گویند تجربه تاریخی ایران از پادشاهی، استبداد و مقام مطلقه مادام‌العمر بوده است و بس، چیزی که با دموکراسی سر سازگاری نخواهد داشت."
رادیو فردا در ابتدای امر نظر خود را اعلام می کند که چه پادشاهی را بخواهید ،چه سلطنت وارد مناقشه ای بزرگ پیرامون استبداد و دموکراسی خواهید شد.یعنی معتقد است همین که یکی از این دوعنوان بر حکومت بار شود دیکتاتوری هم در آن مستتر است و این با روح دموکراسی سازگاری ندارد.در واقع رادیو فردا همان اول تکلیف خود را هم با طرفداران محمدرضا شاه و هم با سلطنت طلبها روشن کرده  و اعلام کرده که با آنان موافق نیست.دربخش دیگری رادیو فردا ازقول یکی ازکارشناسانش اینگونه می نویسد:
" ببینید حالا اسمش را بگذاریم پادشاهی یا سلطنت. اگر سلطنت تصور سلطه را می‌دهد، در عین حال ما پادشاهی را هم که در زمان رضاشاه و شاه به کار بردیم باز با سلطه روبه رو بودیم. یعنی ما هرگز سابقه پادشاهی مشروطه را نداشتیم. به همین جهت این ریسک به نظر من ریسک عاقلانه‌ای نیست که شما بیایید یک چیزی را که از بین رفته و به تاریخ واگذار شده [برگردانید]؛ با یک انقلاب از بین رفته، حالا این انقلاب، انقلاب ناموفق بوده، انقلاب کور بوده، اینها همه‌اش درست است ولی مهم‌ترین کسی که در انقلاب سال ۵۷ مؤثر و مقصر بوده شخص محمدرضای پهلوی بوده."
دراین بخش رسما کارشناس برنامه حکومت محمد رضا شاه و پدرش را حکومتهایی دیکتاتور مآبانه و مستبد معرفی می کند به نحوی که استبداد موجود در زمان محمد رضا شاه که توسط شخص شاه اعمال شده بود،عامل اصلی سقوط حکومت او هم بوده است.دربخش دیگری ازبرنامه رادیو فردا از زبان کارشناسش می نویسد:
" من فکر می‌کنم ما اصلاً چنین دوگانه‌ای نداریم که بخواهیم بگوییم جمهوری یا پادشاهی. این دوگانه بیشتر بخصوص از دی ماه آغاز شد و این بحث‌ آمد. که من فکر می‌کنم مصادره کردنِ بخشی از سلطنت‌طلبان و پادشاهی‌خواهان بود از شعارهایی که تازه هیچ ارتباطی هم به این موضوع نداشت و چنین دوگانه‌ای ساختند و گفتند ما می‌خواهیم یک رفراندم سر این قضیه بگذاریم. من بعید می‌دانم که پادشاهی‌خواهان بتوانند برای رفراندم مورد علاقه خودشان که آیا حکومت پادشاهی باشد یا چیز دیگری باشد بتوانند یک میلیون امضا جمع کنند."
کارشناس برنامه به وضوح هم خبرهای رادیوفردا مبنی بر میل مردم به برگرداندن حکومت پادشاهی محمدرضا توسط پسرش را رد می کند و هم اصلا تعداد علاقمندان به این نوع حکومت را بسیار ناچیز وغیر قابل اعتنا می داند.به نظر می رسد رادیو فردا کاملا بر خلاف مواضعش در این برنامه مجبور به پخش نظر کارشناسان شده است.درادامه بحث هم مطالب به گونه ای ارائه می شود که می شود دریافت حتی مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم برای مخالفت هایشان با نظام اسلامی دلیل ندارند اما برای رد حکومت پهلوی دلایل خوبی دارند که نباید بی توجه از کنار آن دلایل گذشت.
 
 
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
مولف : حجه الاسلام ابراهیم محسنی
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *