کاهش تعطیلی شیفت شب در رادیو فردا

18 بهمن 1390 ساعت 10:33


شنیده ها حکایت از کاهش تعطیلی های شیفت شب رادیو فردا از چهار روز به سه روز دارد !


گزارش های رسیده حاکی از آن است از ابتدای سال جدید میلادی ، تعطیلی های شیفت شب رادیو فردا از چهار روز به سه روز کاهش پیدا کرده است و در واقع حجم کاری شیفت شب نسبت به قبل با افزایش نسبی مواجه شده است.این در حالی است که علیرغم افزایش حقوق شیفت شب ، اظهار نارضایتی از این تغییر در بین کارکنان رادیو فردا بیشتر شده است. کارکنان رادیو معتقدند که با این اوضاع نمی توانند به مسائل شخصی و امورات خود بپردازند. گفتنی است پیش از این شیفت شب برای رادیو فردا شامل 4 روز کاری و 4 روز تعطیلی بود که از نظر حقوق و مزایا نیز 25 در صد بیشتر از شیفت های دیگر (صبح و عصر) بود.


کد مطلب: 2822

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/news/2822/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com