​بازی دو سرباخت رادیو فردا با اسرائیل

15 تير 1397 ساعت 23:31

مولف : صبا موسوی

پرداختن به اتهام جاسوسی وزیر اسبق انرژی رژیم صهیونیستی باتلاقی است که هم صدق و هم کذبش مایه رسوایی برای صهیونیست ها خواهد بود.


به گزارش رادیو دیروز برگزاری دادگاه برای گونن سگو و متهم کردن او به جاسوسی برای ایران بیش از آنچه به تصور صهیونیست ها منفعت متوجه اسرائیل خواهد کرد ،ننگ و بی آبرویی را برای آنچه که ادعا می شود قوی ترین سازمان جاسوسی و اطلاعاتی جهان است( موساد ) به بار خواهد آورد. گونن سگو اگر واقعا اتهامات وارده به خود را بپذیرد و این مسائل صحت داشته باشد این بدان معناست که ایران آنقدر از نظر کار اطلاعاتی قدرت یافته است که می تواند نیروی نفوذی خود را در کابینه دولت اسرائیل جستجو کند و از او اطلاعات فوق محرمانه را به راحتی دریافت کند. این یعنی هیچ فضای امنی حتی در هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی برای این اشغالگران وجود ندارد و آنها در همه جا و در تمام جلسات ممکن است تحت رصد نیروهای اطلاعات ایران باشند. سگو ظاهرا در دادگاهی غیر علنی و در بیت المقدس محاکمه شده است. هرچند که سگو در روند بازرسی قبل از برگزاری دادگاه بیان کرده بود که هدف او از جاسوسی برای ایران کمک به اسرائیل بوده و در واقع اتهامات وارده بر خود را پذیرفته بود، این ماجرا اما از جهاتی مشکوک به نظر می رسد. سگو چه راست و چه دروغ به اتهام جاسوسی در بازداشت است.اگر جرم برایش ثابت شود مجازات حبس ابد و یا حتی اعدام در انتظار او خواهد بود و اگر هم ثابت نشود قطعا نوع دیگری از مجازات شامل حال او خواهد شد چرا که این اقرار به جاسوسی در پرونده اش موجود است. ظاهرا این وزیر اسبق انرژی اتهامات سنگینی در پرونده اش دارد. اتهاماتی نظیر دادن اطلاعات به ایران درباره حوزه تحت اشراف خودش یعنی انرژی، مراکز و ساختمان های امنیتی در اسرائیل،تلاش برای برقرار کردن رابطه بین ایران و بعضی از اسرائیلی ها و...
ممکن است این ماجرا کلا یک برنامه سیاسی باشد در راستای لزوم افزایش فشار سیاسی بر ایران. اسرائیل در واقع ممکن است از طریق این شوی رسانه ای بخواهد گام به گام اتهام دخالت ایران در رفتار ملت ها با حکام را پیوند بزند با ایجاد اختلاف توسط ایران در بین مجموعه های حکومتی در کشور های مختلف. این وزیر نفوذی در واقع شاید یک نماد باشد از برنامه ایران برای دخالت در مراکز تصمیم گیری در کشورها. طبق بیان سازمان های اطلاعاتی اسرائیل سگو دو سفر به ایران هم داشته است و ظاهرا شروع ارتباط گیری او با ایران مربوط به مداوای فرزند یکی از مقامات سفارت ایران بوده است. شروع ماجرا از هرجا که باشد، روند ارتباط گیری او با ایران در هر سطحی که باشد رژیم صهیونیستی ضربه ای اساسی از ایران خورده است چرا که حتما قبل و بعد از دادن منصب وزارت باید حاکمان این رژیم جعلی از رفتار سیاسی شخص مطرح شده برای تصدی پست  وزارت مطلع باشند. اگر خبر راست باشد این یعنی آنقدر حرفه ای عمل شده که اسرائیل متوجه نشده است که ایران چه کلاه گشادی بر سرش گذاشته است. رادیوفردا سرخوش از خبر دادگاه برای یک متهم به جاسوسی به این نکته دقت نکرده که ضرر پخش این خبر برای صهیونیست ها بیش از نفع آن خواهد بود. 


کد مطلب: 27311

آدرس مطلب: http://radiodirooz.com/fa/doc/news/27311/

رادیو دیروز
  http://radiodirooz.com