يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۵۴ - ۱۷ فوریه ۲۰۱۹
 
يکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۲۲:۳۳
​منابع محکم استخراج قوانین حقوقی از منظر رادیوفردا

قوانین متخذ از منابع وحیانی
قوانین متخذ از منابع وحیانی
رادیوفردا این روزها به خبری مبنی بر بریدن دست یک سارق در مشهد پرداخته و آن را دستاویزی قرار داده تا احکام و قوانین حقوقی اسلام را به باد انتقاد بگیرد.
رادیو دیروز: رفتار معاند رادیوفردا با حکومت کشوری که قوانینش مبتنی بر  آموزه های ناب اسلامی است ،منحصر به به یک موضوع خاص نیست.در این مقابله رادیو فردا هم به دنبال زدن جمهوری اسلامی و بعد اسلامیت نظام،وهم به دنبال مخدوش کردن چهره اسلام در ذهن خواننده است.قوانین مجازات اسلامی در کشور ایران مستظهر به علوم وحیانی و غیر قابل خدشه است.فارغ از رای شخصی اشخاص و بدون تغییر وتغیر ناشی از برداست های فردی و فارغ از رنگ تاثر از روزمرگی و احوالات خصوصی اشخاص است.احکام اسلامی با توجه به رافت اسلام،نگاه به امنیت مردم در یک جامعه،ملاحظه جنبه بازدارندگی و جهان شمولی احکام،سعه محیط اثر و ....... وضع شده اند تا نظام حکومتی در یک چهارچوب معین و در زوایای متعدد به حرکت خود ادامه دهد.از آنجا که رادیوفردا مصداقی بحث کرده است ما هم به بررسی مصداق مذکور می پردازیم. بریدن انگشتان دست برای سارق در احکام اسلام منوط به وجود شرایط متعددی است که معمولا بسیار به ندرت پیش می آیداین شرایط در یک جا جمع شود .تعداد این شرایط شانزده،بیست وچهار و.... ذکر شده است که با توجه به مبانی مختلف عدد حاصل متفاوت خواهد بود اما قدر متیقن اقلی در عدد قابل اعتناست.از جمله شرایطی که باید این سرقت داشته باشد این موارد است:
یک:مال از داخل حرز ربوده شود.
دو:باید دوشاهد عادل بر ضد او شهادت دهند وماجرا را بدون کمترین اختلاف بیان کنند.
سه:سارق باید آگاه به حد باشد و بداند که با وجود شرایط دستش قطع خواهد شد.
این سه نمونه از شرایط که به راحتی قابل جمع درموارد سرقت نیست.شرایط مربوط به سرقت بیش از این هاست لکن توجه به این سه نمونه ،ضیق محدوده حکم را به خوبی نشان خواهد داد. بعلاوه با احراز این شرایط باز هم راه برای عدم قطع انگشتان دست در اسلام گذاشته شده است:
یک:اگر سارق دوبار اقرار کند حد انجام می شود اما اگر یک بار اقرار کرد حد ساقط است.
دو:اگر قبل از اجرای حد توبه کند دستش قطع نخواهد شد.
موارد دیگری هم بیان شده که طبق انها حکم اجرا نخواهد شد.رادیو فردا ولی بدون توجه به بررسی حکم ،تنها به جنبه وقوعی آن پرداخته و آن هم به صورت کاملا مغرضانه و هدفمند.آنچه شایان توجه است این است که معمولا برای بررسی یک امر نسبی مثل خوب و بد بودن ،باید بهره ای از نسبت در قیاس به کار گرفته شود.آیا قوانین ایران که منتزع از منابع الهی است قابل خدشه است یا قوانین کشوری مثل انگلیس به عنوان یکی از پیشروترین تمدنهای جهان؟در انگلیس با توجه  به نوع جرم قاضی به جای اظهار نظربر اساس آموخته های خود به سراغ پرونده های قضایی مشابه می رود.رایی که قاضی یک پرونده مماثل مثلا در بیست سال قبل داده را پیدا می کند و درمورد پرونده جدید همان حکم قاضی در بیست سال قبل را صادر میکند.سوال این است این روش که مبتنی بر فعل انسان است آن هم انسانی با وجود تمامی احتمالات خطا و نسیان این رای میتواند منبع باشد یا رای مستنبط از منابع وحیانی؟رادیوفردا قطعا نه با دست سارق مشهدی کار دارد و نه با یک نوع از مجازات،هدف نشان دادن چهره خشن از نوع حکومت اسلامی است.
 
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
مولف : حجه الاسلام ابراهیم محسنی
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *