يکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ تهران ۰۸:۰۸ - ۲۵ آگوست ۲۰۱۹
 
شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۰
ساعت ۰۵:۱۸
جدایی نادر و سیمین از فهیمه و مهدی!!!!

جدایی نادر و سیمین از فهیمه و مهدی!!!!
شنیده ها از  فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهباز
شنیده شده فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهبازشنیده شده فهیمه خضر حیدری و مهدی طاهباز ماه گذشته یک جفت پرنده به نامهای نادر و سیمین!!! به مبلغ 4000 کرون خریده بودند از آنها دل زده شده و با اعمال شاقه آنها را به مغازه ای که خریده بودند پس دادند.صاحب مغازه که با کلنجار با این دو موفق به راضی کردنشان نبود مجبور شد با پرداخت مبلغ 3000 کرون به غائله خاتمه دهد. *کرون واحد پول جمهوری چک است.
محبوب ترين ها
 
توصيه مطلب: ۰
دیدگاه شما
نام شما

نظر شما *