دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ تهران ۱۸:۴۶ - ۲۶ جولای ۲۰۲۱
 
فراتر از خبر
رادیو فردا قاتل را هم تبرئه می کند، مثل آب خوردن...

​اتهام زنی به شهردارموفق و پاکدست برای تبرئه شهردار قاتل

یکی از دلائل عدم موفقیت رادیو فردا در اقناع طبقه روشنفکر جامعه این است که هیچ محور ثابت و صحیحی برای کارهای رادیو فردا نیست. رادیو فردا به نرخ روز نان می خورد و اتهام می زند. امروز هم در مقابل قتلی آشکار از روی هوسبازی و فساد اخلاقی، به دنبال اتهام زنی ...
محبوب ترين ها