بهانه ای برای حمله به محلس

 
 

نگرانی رادیو فردا از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

پرداختن رادیو فردا به موضوع تکذیب ایران درمورد رد عضویت خود در سازمان همکاری شانگهای

سخنانی که باز هم آب به آسیاب دشمن ریخت

سخنانی که باز هم آب به آسیاب دشمن ریخت

رادیو دیروز: عمدا یا سهوا، برخی سخنرانی ها کمکی به دشمن می کند که هیچ دشمنی توانایی خلق آن را ندارد.

ضیافت افطار رهبری با حضور اعضای هیئت دولت ...

فرار رادیو فردا از بیان توصیه های رهبری به دولت

رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی که در خصوص ضیافت افطار رهبری کشورمان با حضور اعضای هیئت دولت، منتشر کرده است، در واکنشی جالب، هیچ گونه اشاره ای به توصیه های رهبری به دولت در خصوص جریان ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :