هر خبر یک بهانه و وسیله برای واکنش

 
 
رادیو فردا چگونه زندگی قهرمانانش را فلج می کند

رادیو فردا چگونه زندگی قهرمانانش را فلج می کند

رادیو دیروز: فرض را بر این بگذاریم که تمام دروغهایی که رادیو فردا در مورد قهرمانان زندانی اش می گوید صحیح است. این چه معنایی می تواند داشته باشد؟

فحاشی رادیو فردا از زبان مرده ی شیمون پرز به مردم ایران

فحاشی رادیو فردا از زبان مرده ی شیمون پرز به مردم ایران

به گزارش رادیو دیروز، رادیو فرا در سوگ رییس جمهور رژیم جعلی اسرائیل به مقامات ایران اهانت نمود.

رادیو فردا شادمان از دشمنی با ملت

رادیو فردا شادمان از دشمنی با ملت

رادیو فردا: شادمان و سرخوش از برده شدن نامش در جلسه درس رهبر انقلاب، به دشمن خوانده شدنش افتخار می کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :