شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۱ - ۱۹ آگوست ۲۰۱۷
 
پشت پرده راديو فردا
لینژا از بی عرضگی خود می گوید
اعتراف بانی چهارشنبه های سفید: ما هیچ غلطی نمی توانیم بکنیم!
علینژاد جوجه اردکی زشت است با آرزوهای بزرگ. وی فکر میکند می تواند کارهای بزرگی انجام دهد اما ظاهرا خودش نیز فهمیده است که عرصه سیمرغ جولانگه این مگس نیست.
محبوب ترين ها